Nätverk och intressegrupper

 

Fysioterapeuter i kommunal sektor

Kommunfysioterapeuterna i Västerbotten har ett nätverk i syfte att möjliggöra samverkan och utbyta erfarenheter. 

I enlighet med GDPR får inte uppgift om arbetsplatsombud och skyddsombud vara kända mellan olika arbetsplatser. 
Vi har därför tagit bort tidigare publicering här på webbplatsen.

Vill du komma i kontakt med någon/några kommunfysioterapeuter eller uppdatera aktuella kontaktpersoner för din kommun, kan du kontakta Maria Lundqvist. maria.lundqvist@robertsfors.sePrivatpraktiserande fysioterapeut


Privatpraktiserande fysioterapeuter/sjukgymnaster i Västerbotten som har avtal med landstinget

 


 

WCPT


WCPT
är ett internationell nätverk för studenter och fysioterapeuter tidigt i karriären.

Läs mer...

 


 

Framtidsgruppen


Framtidsgruppen fungerar som bollplank i olika framtidsfrågor och är en bryggan mellan att vara student och att vara yrkesverksam.

Läs mer...

 


 

Fysioterapeut i Region Västerbotten

Anna Bråndal arbetar halvtid som yrkesutvecklare i fysioterapi inom Region Västerbotten. Yrkesutvecklarens huvudfokus är utveckling av klinisk praxis i samverkan med universitetet.

Samverkans innehåll:
1. Hur klinisk praxis ska påverka utbildningens innehåll
2. Hur utbildningens innehåll ska påverka klinisk praxis
3. Hur vetenskaplig kunskap ska påverka klinisk praxis

Andra arbetsuppgifter för yrkesutvecklaren i fysioterapi är att delta i Universitetets programråd (PRASI), delta som sakkunnig i fysioterapi i Prevårdsam (VLL), som handlägger ärenden för Vårdsam samt sakkunnig i en grupp som arbetar med kvalitetsaspekten på VFU (verksamhetsförlagd utbildning).

 

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.