Nätverk – Fysioterapeuterna

Nätverk och intressegrupper


Fysioterapeuter i kommunal sektor

 

Kommunfysioterapeuterna i Västerbotten har ett nätverk i syfte att möjliggöra samverkan och utbyta erfarenheter. 

I enlighet med GDPR får inte uppgift om arbetsplatsombud och skyddsombud vara kända mellan olika arbetsplatser. 
Vi har därför tagit bort tidigare publicering här på webbplatsen.

Vill du komma i kontakt med någon/några kommunfysioterapeuter eller uppdatera aktuella kontaktpersoner för din kommun, kan du kontakta Maria Lundqvist. maria.lundqvist@robertsfors.se


Privatpraktiserande fysioterapeuter


Privatpraktiserande fysioterapeuter/sjukgymnaster i Västerbotten som har avtal med landstinget

 


Fysioterapeuter i Region Västerbotten

Maria Sehlin arbetar deltid som professionsutvecklare i fysioterapi i Region Västerbotten. I uppdraget som professionsutvecklare ingår att:  

  • främja systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete inom fysioterapi  
  • driva och utveckla nätverk för fysioterapeuter 
  • bistå som sakkunnig hälso- och sjukvårdens ledning och staber i fysioterapirelaterade frågor 
  • i samverkan med universitetet delta i utvecklingen av kvaliteten på VFU-handledning för studenter 

I uppdraget som professionsutvecklare ingår även att delta i arbetet i Umeå universitets programråd för arbetsterapeut-, fysioterapeut- och idrottsfysiologprogrammen (PRAFI), VårdSam-kommittén, Länsutvecklingsgruppen omvårdnad och rehabilitering, Arbetsgruppen för kvalitetsfrågor för VFU AT/FT- programmen, samt Programrådsrepresentantgruppen. 

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.