DistriktstyrelsenFrån vänster: Christoffer Segerstedt Stenlund, Mia Lundqvist, Mia Johansson, Sofia Stridsman, Marita Lindqvist. Främre raden: Kajsa Hedin och Mymma Steneroth

Mejla oss gärna på vasterbotten@fysioterapeuterna.se

Ordförande
Marita Lindqvist
Psykiatrisk klinik Umeå
Skicka e-post
090 785 65 98

Vice ordförande/webbansvarig
Sofia Stridsman
Kåge HC
Skicka e-post
0910 710 86

Förhandlingsansvarig
Kajsa Hedin
Saco Expedition VLL By 13 B
Skicka e-post
090 - 785 12 02
073 - 820 12 02

Kassör/vice sekreterare
Christoffer Segerstedt Stenlund
Umeå kommun
Skicka e-post

Ledamot 
Mia Johansson
Neurorehab Nus
Skicka e-post

Ledamot
Mia Lundqvist
Robertsfors kommun
Skicka e-post

Ledamot
Mymma Steneroth
Sorsele sjukstuga
Skicka e-post

Fysioterapeuternas studentsektion
Emmy Uusitalo