Videomöten

Distrikt Västerbotten verkar för geografisk jämlikhet och försöker alltid möjliggöra medverkan via videolänk på möten och utbildningar. 

Praktiska tips
Ring in 5 minuter innan starttiden för att hinna ställa in ljud och bild.
Stäng av mikrofonen när du inte pratar. 

Videomöteslokal i VLL:s lokaler
Använd adress Flerpartsmöte Fysioterapeuterna i adressboken.
Om inte denna fungerar kan man istället ange nummer 1247491.

Egen dator i VLL:s nät med Cisco Meeting
Använd adress Flerpartsmöte Fysioterapeuterna i adressboken.
Om inte denna fungerar kan man istället ange nummer 1247491.

Övriga videomöteslokaler/datorer utanför VLL
Ange nummer/adress 1247491@vll.se

Medverka enbart via telefon
Ring 090-715840, lyssna på informationen (ges på engelska), ange sedan 1247491, avsluta med #.