Videomöten

Distrikt Västerbotten verkar för geografisk jämlikhet och försöker alltid möjliggöra medverkan via videolänk på möten och utbildningar. 

Praktiska tips
Ring in 5 minuter innan starttiden för att hinna ställa in ljud och bild.
Stäng av mikrofonen när du inte pratar. 

Videomöteslokal i Region Västerbottens lokaler
Använd adress Flerpartsmöte Fysioterapeuterna i adressboken.
Om inte denna fungerar kan man istället ange nummer 1247491.

Egen dator i Region Västerbottens nät med Cisco Meeting
Använd adress Flerpartsmöte Fysioterapeuterna i adressboken.
Om inte denna fungerar kan man istället ange nummer 1247491.

Övriga videomöteslokaler/datorer utanför Regionen
Ange nummer/adress 1247491@video.vll.se

Medverka enbart via telefon
Ring 090 785 80 70, lyssna på informationen (ges på engelska), ange sedan 1247491, avsluta med #.