Videomöten – Fysioterapeuterna

Videomöten

Distrikt Västerbotten verkar för geografisk jämlikhet och försöker alltid möjliggöra medverkan via videolänk på möten och utbildningar. 

I första hand kommer Teams eller Skype att användas. 

Vi kommer inför utbildningar, möten osv skicka ut specfik länk för att ansluta sig till mötet.

Praktiska tips
Ring in 5 minuter innan starttiden för att hinna ställa in ljud och bild.
Stäng av mikrofonen när du inte pratar.