Årsmöte 2020 – Fysioterapeuterna

Årsmöte 2020

Distrikt Västerbotten välkomnar distriktets medlemmar till årsmöte 24 november 2020

Vi vill tacka alla som deltog på årsmötes eftermiddagen!

Nedan finner ni de underlag som behandlades under årsmötet.

Länk och kallelse till mötet

Verksamhetsberättelse

Ekonomisk rapport

Revisorsberättelse