Namn: Kajsa Hedin

Arbetsplats: Saco-expeditionen Nus

Telefon090 785 12 02, 073 820 12 02

E-post: kajsa.hedin@vll.se 

 Mitt uppdrag är bland annat att:

  • samla distriktets arbetsplatsombud för utbildning och information
  • skapa nätverk och goda relationer inom distriktet, inom förbundet, med olika förhandlingsparter, politiker och andra beslutsfattare
  • bevaka att arbetsgivarna fullföljer sina åtaganden enligt AML och MBL samt eventuella samverkansavtal
  • rekrytera nya medlemmar och arbetsplatsombud
  • bistå arbetsplatsombud i lön och avtalsfrågor och rådgivning av individärenden
  • vara viktig informationskanal mellan distriktet och förbundets kansli