Namn: Kajsa Hedin

Arbetsplats: Särskilt stöd och habilitering för vuxna.

Telefon: 090-785 71 15 eller 070-785 50 39

E-post: kajsa.hedin@vll.se 

 Mitt uppdrag är bland annat att:

  • samla distriktets arbetsplatsombud för utbildning och information
  • skapa nätverk och goda relationer inom distriktet, inom förbundet, med olika förhandlingsparter, politiker och andra beslutsfattare
  • bevaka att arbetsgivarna fullföljer sina åtaganden enligt AML och MBL samt eventuella samverkansavtal
  • rekrytera nya medlemmar och arbetsplatsombud
  • bistå arbetsplatsombud i lön och avtalsfrågor och rådgivning av individärenden
  • vara viktig informationskanal mellan distriktet och förbundets kansli