OSA – Fysioterapeuterna

OSA

I föreskrifterna om OSA (AFS 2015:4) lyfter Arbetsmiljöverket fram förhållanden som påverkar den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. OSA reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling.

 

Lathund för att inkludera OSA i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista arbetsmiljörond

Frågor och svar om OSA

Klicka på bilderna nedan för att ladda ner föreskriften samt en vägledning.

 

Medlemmar kan även ta det material från Harriet Berglunds föreläsning om OSA den 20 oktober (inloggning krävs).