Halland – Fysioterapeuterna

Välkommen till Fysioterapeuterna Halland

Vårt distrikt liksom förbundets övriga distrikt har sin egen styrelse som på uppdrag av medlemmarna driver verksamheten. På så sätt är det medlemmarnas egna förutsättningar som bestämmer hur förbundet arbetar lokalt.

Facebook Distrikt Halland

Gå gärna in och läs om kommande event eller diskutera med kollegor här.

Vill du bli medlem?

Vi ger dig de verktyg, det stöd och den trygghet som du behöver för att kunna förverkliga dig själv och nå dina mål.