Dokument

Här finns dokument från årsmöten, distriktsprotokoll och verksamhetsberättelser.

Distriktsstyrelseprotokoll

Protokoll 17 januari 2018

Protokoll 7 mars 2018

Protokoll 16 maj 2018

Protokoll 4 juli 2018

Årsmöten

Protokoll Årsmöte, Länssjukhuset Halmstad 2017-11-15

Protokoll för Årsmötet på Länsjukhuset i Halmstad 16-11-16 

Övrigt

Verksamhetsberättelse 2017

Resultatrapport 2017

Årssammanställning 2017

Minnesananteckning Nätverksträff för Förtroendevalda, Varbergs sjukhus 2018-04-26