Protokoll & minnesanteckningar

Här finns protokoll från styrelsemöten samt minnesanteckningar från nätverksträffar

 Styrelsemöten 2019


Protokoll 191016
Protokoll 190822
Protokoll 190528
Protokoll 190403
Protokoll 190227

2018

Protokoll 181018
Protokoll 180828
Protokoll 180704
Protokoll 180516
Protokoll 180307
Protokoll 180117

Nätverksträffar

 

Minnesananteckning Nätverksträff för Förtroendevalda 
      Hallands Sjukhus Varberg 2018-04-26