Protokoll & minnesanteckningar

Här finns protokoll från styrelsemöten samt minnesanteckningar från nätverksträffar

 

Styrelsemöten

Protokoll 18 oktober 2018

Protokoll 28 augusti 2018

Protokoll 4 juli 2018

Protokoll 16 maj 2018

Protokoll 7 mars 2018

Protokoll 17 januari 2018

Nätverksträffar