Stipendier

Renée Eanders Hjälpfond

Renée Eanders Hjälpfond är en bidragsfond grundad 1952 efter en donation av gymnastikdirektören leg sjukgymnast Renée Eander. Fondens styrelse består av fem medlemmar, som representerar Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbunds, LSR, gamla femte distrikt, idag Västra Götaland och Halland. Behörig att söka är yrkesverksam medlem i dessa distrikt. Enligt stadgarna är det i första hand medlem som "på grund av ohälsa eller på annat sätt är i behov av hjälp" som kan beviljas bidrag ur fonden. Stiftelselagen reglerar fondens möjligheter att ge ekonomisk hjälp till enskild person.

Bidrag till hjälpärende

Dessa ansökningar behandlas löpande under året. Som underlag för sitt beslut behöver styrelsen en del information, som framgår av ansökningsblankettens baksida. Ansökan skall kompletteras med en kopia på senaste årets slutskattesedel.

Bidrag för forskning, universitetskurser, studieresor och kurser

De medel, som inte används för hjälpärenden, utdelas
• dels till fysioterapeut för fort- och vidareutbildning samt studieresor. Dessa bidrag beviljas i efterhand och ansökan ska vara kontaktpersonen tillhanda senast 31 januari (gäller fr.o.m. 2021). Styrelsens utdelningsmöte hålls i april.
• dels till forskning. Dessa bidrag kan sökas och ansökan ska vara kontaktpersonen tillhanda senast 31 september. Styrelsens utdelningsmöte hålls i oktober.

Obs! För att medlem ska vara berättigad att söka medel krävs medlemskap i Fysioterapeuterna under hela det kalenderår som ansökan avser.

Ansökan

om bidrag skall skickas till den kontaktperson som finns i det område man arbetar. Halland: Maudh Arndorw, Göteborg: Elisabeth Brodin, Skaraborg: Johnny Bjur, Bohuslän: Barbro Wikander och Älvsborg: Lotta Runeson.

Här kan du hämta ansökningsblanketterna:


www.fysioterapeuterna.se/Om-forbundet/Distrikt/Vastra-Gotaland/Stipendier/

Stadgar för Renée Eanders Hjälpfond:

§ 3 I vad avser bidrag till fortbildning gäller dessutom följande:
a. Sökande till fonden skall vara yrkesverksam
b. I första hand skall medel till påbyggnads- och fortbildning sökas hos arbetsgivaren.
c. Medel ur fonden kan utbetalas endast efter det att kursdeltagarbevis insänts. Dock skall kursen ha infallit efter föregående bidragsutdelning.
d. Om bidraget ej uttagits före påföljande utdelning återgår pengarna till fonden.

Adresslista:

Ordförande
Lotta Runeson
Sjätte Villagatan 1
504 54 BORÅS
Bostad: 033-123989
Mobil: 0705-24626
e-mail: lotta.runeson@gmail.com

Kassaförvaltare
Elisabeth Brodin 
Björsagårdsvägen 27 
439 74 Fjärås
Mobil: 070 3348576 
e-mail: elisabethbrodin@hotmail.com

Ledamöter

Johnny Bjur
Knallevägen 11
532 38 SKARA
Bostad: 0511-211 46
Mobil: 0705-73 54 82
e-mail: johnny.bjur@gmail.com

Barbro Wikander
Karl Gustavsgatan 28
411 25 GÖTEBORG
Mobil: 0736-25 45 65
e-mail: barbro.wikander@comhem.se

Maud Arndorw
Vipekärrsvägen 30
434 94 VALLDA
Mobil: 0703-992343
e-mail: maudh.arndorw@mail.se