Jämtland/Härjedalen – Fysioterapeuterna

Välkommen till Distrikt Jämtland/Härjedalen

Vårt distrikt liksom förbundets övriga distrikt har sin egen styrelse som på uppdrag av medlemmarna driver verksamheten. På så sätt är det medlemmarnas egna förutsättningar som bestämmer hur förbundet arbetar lokalt.

Hantering av personuppgifter

Distrikt Jämtland Härjedalen följer riktlinjerna enligt GDPR när vi hanterar medlemmars personuppgifter.

Så här hantering vi personuppgifter i Distrikt Jämtland/Härjedalen

Aktuellt

Protokoll styrelsemöte 220425

2022-05-01 12:02

Distrikt Jämtland/Härjedalen

Protokoll