Välkommen till Distrikt Jämtland/Härjedalen

Vårt distrikt liksom förbundets övriga distrikt har sin egen styrelse som på uppdrag av medlemmarna driver verksamheten. På så sätt är det medlemmarnas egna förutsättningar som bestämmer hur förbundet arbetar lokalt.

Tält mellan Storulvån och Sylarna

Aktuellt

Årsmötesprotokoll 2019

2019-12-08 21:37

Distrikt Jämtland/Härjedalen

Återigen ett välbesökt årsmöte för distrikt Jämtland Härjedalen