Arbetsplatsombud

Måna arbetsplatser i länet har utsedda arbetsplatsombud. Vid intresse för att vara arbetsplatsombud välkomnar vi i styrelsen sådan förfrågan.

Kontaktuppgifter arbetsplatsombud Jämtland/Härjedalen