Arbetsplatsombud – Fysioterapeuterna

Arbetsplatsombud

Många arbetsplatser i länet har utsedda arbetsplatsombud. Vid intresse för att vara arbetsplatsombud välkomnar vi i styrelsen sådan förfrågan.

Hittar du inte ditt närmsta ombud kontakta Monica Berg frad.jamtland@fysioterapeuterna.se för mer information.