Styrelse

Välkommen att kontakta oss

Epost

jamtland[at]fysioterapeuterna.se

Ordförare

Catharina Bäcklund 063-15 30 00

Sekreterare

Johan Wahlström 063-15 30 00 

Kassör

Henrik Strömberg 063-15 30 00

Förhandlingsråd

Monica Berg 063-15 36 14, monica.berg@fysioterapeuterna.se 

Webredaktör

Johan Brännström 070-266 20 91

Rekryteringsansvarig

Linda Berg 063-15 30 00

Påverkansansvariga

Linda Berg och Johan Brännström

Ledamöter

Emma Svedberg

Daniel Landén