GDPR

Distrikt Jämtland Härjedalen följer riktlinjerna enligt GDPR när vi hanterar medlemmars personuppgifter. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter se hantering av personuppgifter i Distrikt Jämtland Härjedalen