Välkommen till Distrikt Kalmar

Vårt distrikt liksom förbundets övriga distrikt har sin egen styrelse som på uppdrag av medlemmarna driver verksamheten. På så sätt är det medlemmarnas egna förutsättningar som bestämmer hur Fysioterapeuterna arbetar lokalt.

Styrelsen i Distrikt Kalmar 2020

Distriktsstyrelsen i Kalmar län

Aktuellt

Styrelsemöte

2019-01-10 16:17

Distrikt Kalmar

Påverkansarbete

2018-06-13 08:53

Distrikt Kalmar

KLINISKT RESONEMANG

2018-02-15 08:49

Distrikt Kalmar