2018-02-15 08:49

Distrikt Kalmar

KLINISKT RESONEMANG

Kurs i sammarbete med privata fysioterapeuter/sjukgymnaster i Oskarshamn

Kursledare: Björn & Ulrika Aasa

28-29 maj


En praktiskt inriktad 2-dagarskurs om smärta, funktion och rörelsekontroll

”    med patienter och ett kliniskt resonemang om smärta och funktion ur ett kinesiopatologiskt perspektiv. Kursinnehållet baseras på olika infallsvinklar på rörelsekontroll samt mobiliseringstekniker. Fokus ligger på aktiva - med stöd av passiva - behandlingstekniker av smärta och funktionsstörningar inklusive icke-optimala rörelse- och muskelrekryteringsmönster.”

Kliniskt resonemang – Kinesiopatologi - Smärta – Rörelsekontroll i Nacke/skuldra

Praktiska detaljer

  • Kursen ges på Peters rörelsecentrum, Formaregatan 1 Oskarshamn.
  • Medtag ombyte/mjuka kläder
  • Det ingår för- och eftermiddagsfika i kursen. Meddela eventuella allergier till helahalsan@telia.com
  • Lunch kan ätas på närliggande restauranger eller tas med. Det finns kylskåp för förvaring och mikrovågsugn för uppvärmning
  • Kursavgift (4800:- exkl. moms) ska vara betald innan kursstart.

Anmälan till helahalsan@telia.com. Anmälan är bindande. För att det ska vara möjligt att hålla kursen krävs det att vi är 15 deltagare.

Varmt välkomna till två inspirerande dagar!


Preliminärt schema

Måndag:

8.30     Presentation

Föreläsning: Vad är ett kliniskt resonemang?

Vad är smärta? Smärttillstånd av olika genes. Lokaliserad akut och långvarig smärta ur ett rörelseperspektiv. Vilka beforskar/beskriver området? Vilka kliniska skillnader och likheter mellan dessa? Evidens? Nytta i praktik.

Vikten av rörelseanalys- rörelsekontroll-motorisk kontroll inklusive styrka-stiffness-flexibilitet-ledrestriktioner

Adaptiv och maladaptiv respons på smärta

Patoanatomisk vs kinesiopatologisk vs patokinesiologisk diagnos

10.00-10.15 FIKA

11.00 Patientfall

12.00 Genomgång patient/frågor

12.20 LUNCH

13.30 Undersökningsmodeller – i praktiken och vad finns beforskat. Hållning och
          rörelsemönster/muskelrekryteringsmönster.
14.00 Undersökning

15.30 fika och genomgång patientfall


16.00 Praktik: Inspektion i vila och under aktivitet- hur samverkar hållning med funktion? Analys av rörelsefunktion inklusive generell ledundersökning/specifik ledundersökning.

16.30 Avslut

Tisdag

8.30 Frågor/diskussion

8.45 Praktik: Analys av rörelsemönster/muskelrekryteringsmönster. Tester enligt KC (kinetic control av Mottram och Comerford) och tester enligt MSI (movement impairment system av Shirley Sahrmann)

10.00 Patientfall; förklaringsmodell-rörelseperspektiv

11.30 Genomgång patientfall

LUNCH 12.00-13.00

13.00 Behandling och träning/övningsval

15.00 FIKA

15.15 Behandling via träning och manuell terapi. Övningsbank med fokus på relativ
          flexibilitetsförändringar (ev med kombination med rörelsekontrollträning),           muskelrekryteringsmönster

16.00 Avslutande diskussioner

 

Senaste nyheterna

Styrelsemöte

2019-01-10 16:17

Distrikt Kalmar

Första styrelsemötet för mandatperioden 2019 var i Oskarshamn på Repslagarhuset 2018-12-05.

Påverkansarbete

2018-06-13 08:53

Distrikt Kalmar

Här beskrivs styrelsens påverkansarbete i distrktet

KLINISKT RESONEMANG

2018-02-15 08:49

Distrikt Kalmar

Kurs i sammarbete med privata fysioterapeuter/sjukgymnaster i Oskarshamn

Arbetsgivare som betalat namnbytet

2017-11-20 15:35

Distrikt Kalmar

Dessa arbetsgivare har betalat namnbyte för sina medarbetare i Kalmar län:

Fysioterapins dag 2017

2017-08-15 14:53

Distrikt Kalmar

Nu kan du anmäla dig till gratis medlemsaktivitet