Företagarna

Fysioterapeuterna Distrikt Kalmars saknar nu representant i företagarrådet.  Finns intresse så kontakta någon i styrelsen.

Lyckat möte den 13 november 2017 med privatpraktiserande från delar av länet.