Företagarna

Fysioterapeuterna Distrikt Kalmars representant i företagarrådet är Åsa Bank

 

Åsa Bank

Företagarrådsledamot
Privat Sjukgymnast på World Class Oskarshamn
Tel: 072 - 739 13 99

asa.bank@worldclass.se

 

Lyckat möte den 13 november 2017 med privatpraktiserande från delar av länet.