Företagarna – Fysioterapeuterna

Företagarna

Fysioterapeuterna Distrikt Kalmar saknar nu representant i Rådet för Företagande.  Finns intresse så kontakta någon i styrelsen.

Lyckat möte den 13 november 2017 med privatpraktiserande från delar av länet.