Fysioterapins Dag – Fysioterapeuterna

Fysioterapins Dag

Här visas styrelsens aktiviteter på Fysioterapins Dag.

 

Fysioterapins dag 8 september 2020 hade temat

”Vi ställer inte in – Vi ställer om” Webbinarie.

Webbinär på Fysioterapins Dag i Distrikt Kalmar

Utgick från artikeln: https://www.dagenssamhalle.se/debatt/samre-rehabilitering-sju-av-tio-under-pandemin-33171

Artikeln var även publicerad i Barometern/Oskarshamns-tidningen den 8 september.

Information och samtal hur vi i distriktet har hittat nya vägar att möta våra patienters behov nu när vi inte kan se dem på de sätt som vi är vana vid. Trevligt erfarenhetsutbyte.

Informerade även om förbundets satsning på digitala mötesvägar.

Pratade om kongressen som är den 14-15 november, kommer att hållas helt digitalt.

Hanna informerade även kort om vad som gäller i regionen nu när de inte längre har något dialog- och samrådsavtal.


 

Fysioterapins dag 8 september 2017.

 

Anordnades en gratisaktivitet för medlemmar: 

Yoga klasser i Västervik, Oskarshamn och Kalmar.

Efter yogpasset blev det mingel med frukt, the och vatten samt att vi visa och dela ut förbundets nya material ”Rörelselyftet” 


Fysioterapins dag 8 september 2016

 Föreläsning med Jesper Caron på fysioterapins dag 2016 distrikt Kalmar Mera skratt på Föreläsning med Jesper Caron

Alla medlemmar var inbjudna till föreläsning med Jesper Caron.

Vi fick ta del av en oförglömligt rolig och tänkvärd eftermiddag.

Vi passade även på att mingla och ha kollegialt utbyte samt facklig information om distriktets arbete, inbjudan till årsmötet och presentation av styrelsen och valberedningen.


Fysioterapins dag 8 september 2015

Vi bjöd på Öppna föreläsningar för allmänheten på Oskarshamns sjukhus. Detta uppmärksammades i de lokala tidningarna.

15:00 Äldres hälsa. Caroline Birgersgård

15:30 Vardagsergonomi. Åsa Bank

16:00 Råd för bättre hälsa. Camilla Skogh

Fysioterapins dag 2015


 

Fysioterapins dag 8 september 2014

Fysioterapins dag i distrikt Kalmar 2014

Styrelsen fanns på Flanaden i Oskarshamn. Där annonsbladet gjorde ett reportage.

 


 

Sjukgymnastikens dag 8 september 2013

Camilla Skogh, Hanna Kristelius och Caroline Birgersgård från Distriktsstyrelsen ordnade en Politikerträffen 5/9 med landstingets primärvårds- och tandvårdsdelegation, där vi fick 30minuter att berätta om vad sjukgymnaster/ fysioterapeuter gör i landstinget, kommunen och som egenföretagare och hur man skulle kunna utnyttja sjukgymnasterna som resurs bättre i hälso- och sjukvården.

Caroline Birgersgård fick med debattartikeln, som mailats ut ifrån kansliet, i Tidningen Barometern.

Arbetsplatsombud Agneta Höglund berättar att. Förbundsordförande Stefan Jutterdal besökte Kalmar kommun, fredagen innan Sjukgymnastikens Dag. Stefan började med att prata för sjukgymnastgruppen. Sedan fick han information om hur hemrehabiliteringen fungerar i Kalmar kommun. Verksamhetschef för HSL och enhetschef för rehab-enheten presenterade en enkätundersökning där brukare har fått svara på vad hemrehabiliteringen har betytt för dem. Enkäten belyser tydligt att även små insatser från rehab-enheten kan ha stor betydelse och påverkan för brukaren. Besöket resulterade också i en tidningsartikel i Barometern.

Läs mera om besöket på Stefans blogg:

http://stefanjutterdal.se/2013/09/06/vaga-satsa-pa-sjukgymnaster-det-lonar-sig/