Styrelsemöte

02 juli 2019, 16:00 – 17:00

Plats: Plats: Vidoemöte

Distrikt Kalmar

Nästa styrelsemöte hålls via video

Vi kommer att fortsätta planera aktivieterna under 2019 bl a träff för arbetsplatsombudden 1 oktober i Oskarshamn och årsmötet 12 November i Kalmar och via Video. 

Har du frågor? Är du intresserad av vad vi gör? Vill du vara med på ett styrelsemöte? - hör av dig till någon av oss i styrelsen!

Kommande händelser
jul
02

02 juli 2019, 16:00 – 17:00

Styrelsemöte

Plats: Vidoemöte

Distrikt Kalmar