Styrelsemöte

06 februari 2019, 16:00 – 17:00

Plats: Oskarshamn

Distrikt Kalmar

Nästa styrelsemöte hålls via videosamtal

Vi kommer att fortsätta planera aktivieterna under 2019 bl a Fysioterapins dag den 8 september och hur vi kan arbeta vidare med påverkansarbete gentemot politiker och tjänstemän

Har du frågor? Är du intresserad av vad vi gör? Vill du vara med på ett styrelsemöte? - hör av dig till någon av oss i styrelsen!

Kommande händelser
feb
06

06 februari 2019, 16:00 – 17:00

Styrelsemöte

Oskarshamn

Distrikt Kalmar