Styrelsemöte

21 mars 2019, 07:00 – 09:00

Plats: Plats: Tåget till Stockholm

Distrikt Kalmar

Nästa styrelsemöte hålls på resan upp till Stockholm där vi kommer att delta i  Distriktsråd och Förhandlingsråd

Vi kommer att fortsätta planera aktivieterna under 2019 bl a träff för arbetsplatsombud i maj månad och hur vi kan arbeta vidare med påverkansarbete gentemot politiker och tjänstemän

Har du frågor? Är du intresserad av vad vi gör? Vill du vara med på ett styrelsemöte? - hör av dig till någon av oss i styrelsen!