Kommunträffar – Fysioterapeuterna

2013-04-02 18:03

Kommunträffar

Minnesanteckningar från kommunträffar för arbetsplatsombuden i kommunerna. Även minnesanteckningar från telefonmöten.