Kommunträffar – Fysioterapeuterna

Kommunträffar

Minnesanteckningar från kommunträffar för arbetsplatsombuden i kommunerna. Även minnesanteckningar från telefonmöten.