Styrelse för Fysioterapeuterna Distrikt Kalmar

Styrelsen består av 3 medlemmar. Är Du nyfiken på vårt arbete? Har Du idéer för vad vi ska arbeta med? Brinner du för en fråga? Kontakta oss gärna!

Caroline Birgersgård

Caroline Birgersgård, Kommunrehab, Högsby kommun

Ordförande
Representant i distriktsrådet
Webbansvarig
Sammankallande för arbetsplatsombuden i kommunerna
Kongressombud ordinarie

Tel: 0706 722205
kalmar@fysioterapeuterna.se

Hanna Kristelius, Samrehab Distriktsrehabiliteringen Oskarshamn

Representant i Förhandlingsrådet

Ansvarig för rekrytering
Kongressombud ordinarie

Tel: 0491- 78 27 83
hanna.kristelius@regionkalmar.se

Angelika Fahrenbruch, Barn och Ungdomshabiliteringen, Oskarshamn

Kassör

Tel: 0491 - 78 25 34
Mobil: 070 - 250 29 01
angelika.fahrenbruch@regionkalmar.se


Valberedningen består av:

Josefin Hervius, Johanna Östberg och Lisa Karlsson.

Vill du själv engagera dig i någon fråga i distriktet eller vet du någon som vill påverka eller brinner för en fråga kontaka gärna valberedningen.