Styrelsen 2019-2020

Styrelsemedlemmar 2019-2020

Ledamöter

Kontakta oss här

Julia Baltzarsson
Ordförande 

Erika Cloodt
Vice ordförande 

Johan Söderström
Kassör

Mattias Cloodt
Förhandlingsråd
mattias.cloodt@kronoberg.se 
Tel.arb: 0702 36 22 34

Esme Richardson-Owen
Sekreterare/Webbredaktör 

Malin Larsson Roos 
Ledamot 

Emma Ejeklint Oden 
Ledamot 

Josefin Linderbert 
Ledamot

Valberedning 

Vakant

 

Revisor

Vakant