Förhandlingsråd

Distriks- och förhandlingsrådsdagar

I början på maj hade jag och förhandlingråd Mattias förmånen att åka på gemensamma Distrikts- och förhandlingsrådsdagar. Där fick vi dels en hel massa inspiration, pepp, råd och information och dels fungerade vi som rådgivande till förbundsstyrelsen när det gällde bl.a. vilket stöd som kan behövas till distriktsstyrelser. Alla närvarande distrikt hade en eller två representanter och de två dagarna gav många givande diskussioner. Det blev väldigt tydligt hur olika förutsättningar de olika distrikten har. Dels har ju många stora geografiska avstånd att hantera, dels befinner våra distriksstyrelsen i väldiga olika faser. En del har små eller större välfungerande styrelser, en del befinner sig i uppstart och något distrikt saknar helt.  Vi pratade mycket om hur styrelser i de olika faserna bäst kan få hjälp av förbundsstyrelsen och kansliet.

Vi pratade också mycket om påverkansarbete, vad en påverkansansvarig faktiskt (kan) gör(a) och hur vi som fack- och professionsförbund kan driva frågor. Här vill jag passa på att slå ett slag för förbundets vision ”Alla ska kunna leva ett hälsosamt liv i rörelse”, uppdraget ”Att stödja medlemmarna i arbetet för god och jämlik hälsa för alla såväl genom hälso- och sjukvård som förbyggande och hälsofrämjande insatser av högsta kvalitet.” Till detta finns sedan åtta mål med aktiviteter, som berör bl.a. ett lönepolitiskt program, arbetsvillkor, skyddsombud och policys för företagare; en förlängd grundutbildning, utökning av utbildningsplatser och professionsutveckling; strukturer för påverkansarbete, införandet av MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering) i kommunerna och översyn av ansökningsprocessess till specialist. Ta del av detta i helhet på http://www.fysioterapeuterna.se/Om-forbundet/nyheter/2016/2016/Atta-mal-for-ar-2020-beslutade-/ - det är inspirerande och glädjande läsning!

Vi fick också information om rörelselyftet – som ni säkert alla läst om i nyhetsbreven från förbundet.

Sammanfattningsvis var det en utvecklande och rolig resa och vi tog med oss mycket idéer för höstens styrelsearbete! Tveka inte arr kontakta oss om ni har tankar eller frågor om distriktsarbetet!