Norrbotten – Fysioterapeuterna

Välkommen till Distrikt Norrbotten

Vår styrelse på uppdrag av medlemmar driver verksamheten utifrån kongressens fattade beslut och lokala behov. På vår hemsida kan du som medlem ta del av vår verksamhetsplan och av vad som händer inom fysioterapeutprofessionen i Norrbotten.

  

Är du fysioterapeut eller sjukgymnast och vill bli medlem i förbundet klicka på Bli medlem.

Behöver du råd i förhandlingsfrågor kontaktar du Cecilia Pålsson frad.norrbotten@fysioterapeuterna.se    

Styrelse

Kristina Larsson
Ordförande
norrbotten@fysioterapeuterna.se

Cecilia Pålsson 
Förhandlingsrådsledamot
frad.norrbotten@fysioterapeuterna.se

Sara Willman 
Sekreterare
sara.willman@norrbotten.se 

Anette Karlström
Kassör
Annette.karlström@norrbotten.se

Johan Lindström
Ledamot
johan@cityrehab.se

Cecilia Eriksson
Ledamot
cecilia.eriksson@norrbotten.se