Välkommen till Distrikt Norrbotten

Vår styrelse på uppdrag av medlemmar driver verksamheten utifrån kongressens fattade beslut och lokala behov. På vår hemsida kan du som medlem ta del av vår verksamhetsplan och av vad som händer inom fysioterapeutprofessionen i Norrbotten.

  

Är du fysioterapeut eller sjukgymnast och vill bli medlem i förbundet klicka på Bli medlem.

Behöver du råd i förhandlingsfrågor kontaktar du Kristina Larsson, kristina.e.larsson@norrbotten.se  

Styrelse

Kristina Larsson
Ledamot och förhandlingsansvarig
kristina.e.larsson@norrbotten.se

Christina Sellin
Sekreterare
christina.sellin@norrbotten.se

Anette Karlsström
Kassör
Annette.karlström@norrbotten.se

Johan Lindström
Ledamot
johan@cityrehab.se

Maria Nilimaa
Ledamot
maria.nilimaa@norrbotten.se

Viveka Nutti
Ledamot
viveka.nutti@norrbotten.se