Forskning och Utveckling – Fysioterapeuterna

Forskning och Utveckling

Disputerade 2009-2014

 • Birgitta Nordström
 • Helena Nordvall 
 • Jenny Röding 
 • Margareta Eriksson
 • Björn Sundström
 • Irene Vikman
 • Agneta Larsson
 • Lisbeth Eriksson
 • Anita Melander Wikman
 • Katarina Mikaelsson

Doktorander

 • Malin Mattsson
 • Sarianne Wiklund Axelsson
 • Catharina Nordin

Magister-Masterexamen

 • Malin Mattsson, licentiatexamen ht 2011
 • Dan Johansson, magisterexamen vt 2012
 • Ulla Klippmark, magisterexamn vt 2012

Specialistkompetens

 • Lisbeth Eriksson, ortopedi
 • Malin Eberhardsson, neurologi
 • Helena Nordvall, ortopedi
 • Ann-Kristin Eriksson, pediatrik
 • Marita Lindberg, psykiatri/psykosomatik
 • Catharina Nordin, primärvård