Årsmöte 2017 Norrbotten

Måndag 4/12 kl 16.30-19.30 på Quality Hotell Luleå.

Vi börjar med Kyckling-Wraps och inspirationsföreläsning av Lasse Lundgren, "Fysioterapeuten som primärkontakt och specialist, omvärldspaning och strategier"

Därefter årsmöte.

För protokoll och kallelse se under rubriken Årsmöte

Anmälan senast 24/11 till:

kristina.e.larsson@norrbotten.se

(meddela om du har några allergier)