Styrelsen

och övriga uppdrag

STYRELSEN

Ordförande Vakant

Ledamot och förhandlingsansvarig Kristina Larsson kristina.e.larsson@norrbotten.se

Vice ordförande

Kassör Anette Karlström annette.karlström@norrbotten.se

Sekreterare Christina Sellin christina.sellin@norrbotten.se

Ledamot  Johan Lindström johan@cityrehab.se

Ledamot Maria Nilimaa maria.nilimaa@norrbotten.se

Ledamot Viveka Nutti viveka.nutti@norrbotten.se

ÖVRIGA UPPDRAG

Förhandlingsråd Cecilia Pålsson cecilia.y.palsson@norrbotten.se
0920-28 47 45
070-573 96 20

Kontaktombud Egen företagare Johan Lindström och Ritva Angeria

Valberedning Vakant

Revisor Inger Jacobsson

Webbredaktör Kristina Aava kristina.aava@norrbotten.se

 

Adress
Fysioterapeuterna Distrikt Norrbotten
Regionhuset
97189 Luleå