Styrelsen

STYRELSEN

Ordförande Kristina Larsson norrbotten@fysioterapeuterna.se

Kassör Anette Karlström annette.karlström@norrbotten.se

Sekreterare Sara Willman sara.willman@norrbotten.se

Ledamot  Johan Lindström johan@cityrehab.se

Ledamot Cecilia Eriksson cecilia.eriksson@norrbotten.se

Förhandlingsråd Cecilia Pålsson frad.norrbotten@fysioterapeuterna.se

0920-28 47 45
070-573 96 20

Kontaktombud Egen företagare Johan Lindström johan@cityrehab.se

Valberedning Vakant

Revisor Inger Jacobsson

Webbredaktör Sara Willman sara.willman@norrbotten.se

Adress

Fysioterapeuterna Distrikt Norrbotten
Regionhuset
97189 Luleå