Styrelsen

STYRELSEN

Ordförande Kristina Larsson norrbotten@fysioterapeuterna.se

Kassör Anette Karlström annette.karlström@norrbotten.se

Sekreterare Christina Sellin christina.sellin@norrbotten.se

Ledamot  Johan Lindström johan@cityrehab.se

Ledamot Maria Nilimaa maria.nilimaa@norrbotten.se

Ledamot Viveka Nutti viveka.nutti@norrbotten.se

Förhandlingsråd Cecilia Pålsson frad.norrbotten@fysioterapeuterna.se

0920-28 47 45
070-573 96 20

Kontaktombud Egen företagare Johan Lindström och Ritva Angeria

Valberedning Vakant

Revisor Inger Jacobsson

Webbredaktör Kristina Aava kristina.aava@norrbotten.se

Adress

Fysioterapeuterna Distrikt Norrbotten
Regionhuset
97189 Luleå