Välkommen till Distrikt Östergötland

Vårt distrikt liksom förbundets övriga distrikt har sin egen styrelse som på uppdrag av medlemmarna driver verksamheten utifrån kongressens fattade beslut och lokala behov. På så sätt är det medlemmarnas egna förutsättningar som bestämmer hur förbundet arbetar lokalt.

Kontakta oss i styrelsen om du vill engagera dig i förbundets arbete i distriktet.

På hemsidan vill vi hålla våra medlemmar uppdaterade på vad som händer i distriktet, som medlem är du välkommen att delta i distriktets aktiviteter. 

Distriktsstyrelsen - Östergötland

Aktuellt från Distrikt Östergötland

Save the date!

2019-04-27 21:50

Distrikt Östergötland

Rapport från årsmötet!

2018-12-03 11:01

Distrikt Östergötland

Möte för företagare

2018-11-09 08:49

Distrikt Östergötland