Välkommen till Distrikt Östergötland

Vårt distrikt liksom förbundets övriga distrikt har sin egen styrelse som på uppdrag av medlemmarna driver verksamheten utifrån kongressens fattade beslut och lokala behov. På så sätt är det medlemmarnas egna förutsättningar som bestämmer hur förbundet arbetar lokalt.

Kontakta oss i styrelsen om du vill engagera dig i förbundets arbete i distriktet.

På hemsidan vill vi hålla våra medlemmar uppdaterade på vad som händer i distriktet, som medlem är du välkommen att delta i distriktets aktiviteter. 

Distriktsstyrelsen - Östergötland

Aktuellt från Distrikt Östergötland

Rapport från årsmötet!

2018-12-03 11:01

Distrikt Östergötland

Möte för företagare

2018-11-09 08:49

Distrikt Östergötland

Årsmöte!

2018-10-31 08:21

Distrikt Östergötland

På gång
apr
29

29 april 2019

Kurs i arbetsrätt

Saco expedition Storgatan 8 Linköping

Distrikt Östergötland, Facklig kurs

maj
15

15 maj 2019

Kurs i lön

Saco Expedition Storgatan 8 Linköping

Distrikt Östergötland, Facklig kurs