Fysioterapins dag – Fysioterapeuterna

2018-07-11 13:24

Distrikt Östergötland

Fysioterapins dag

Den 8:e september är Internationella Fysioterapins dag. Fysioterapeuterna, distrikt Östergötland, villi samband med detta gärna bjuda in dig till några föreläsningar som belyser fysioterapins roll i hälsoochsjukvård. I år infaller Fysioterapins dag på helgen och vi väljer därför att genomföraföreläsningarna på fredagen den 7:e september. Fysioterapeuterna har under senare år arbetat medkampanjen Rörelselyftet som syftar till att förbättra folkhälsan samt att lyfta fram hurfysioterapeuternas kompetenser i högre grad kan bidra till att förbättra hälso- och sjukvård i vård,skola, arbetsliv och omsorg.I år kommer vi på vårt seminarium särskild lyfta fram rörelselyftet för barn och unga och för äldre

Syfte och målgrupp: Att sprida kunskap om fysisk aktivitets betydelse för hälsan i olika åldersgrupper samt förslag på hur fysioterapi som profession kan bidra med detta i olika organisationer t.ex. skolor, hemsjukvård, särskilda boenden. Dagen vänder sig till fysioterapeuter/sjukgymnaster, andra som arbetar med hälso- och sjukvård och folkhälsa, personal på boenden och tjänstemän i hälso- och sjukvården, skolväsendet eller äldreomsorg.

Lokal: Mariasalen Missionskyrkan, Drottninggatan 22, Linköping.

Tid: Fredag 7 september 08.30 – 13.00

Kostnad: Fritt inträde under hela dagen. Fysioterapeuterna bjuder på lunch mellan kl 12.15 - 13.00.

Anmälan: Föranmälan till föreläsningarna är inte obligatorisk, men får gärna göras för att få en uppfattning över antalet deltagare. Anmälan är obligatorisk för de som vill delta i lunchen. Anmälan görs senast tisdag 21 augusti till ostergotland@fysioterapeuterna.se Ange namn samt eventuella matallergier, önskemål om vegetariansk/vegansk kost.

Med anledning av dataskyddsförordningen GDPR meddelar vi att dina anmälningsuppgifter kommer att sparas på ett säkert sätt fram till seminariets genomförande för att därefter skyndsamt raderas. 

Seminarium i samband med Internationella Fysioterapins dag Fredag 7 september 2018 Rörelselyftet

Program: 08:30 Välkommen och inledning. (information om Fysioterapeuternas kampanj Rörelselyft)

09:00 Matti Leijon, folkhälsovetare, PhD, MPH.Centrum för verksamhetsstöd och utveckling, Region Östergötland, uppdragsledare för strategin ”Sätt Östergötland i rörelse” Vilka behov finns för framför allt barn och ungdomar att vara mera fysisk aktiva? Hur kan fysioterapeuter bidra i detta sammanhang?

10:00 Frågor

10:15 Bensträckare/kaffe/vatten frukt

10:30 Annsofie Mahrs Träff, leg. sjukgymnast, utvecklingsledare i Norrköpings Kommun, doktorand vid institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings Universitet. ”Villkor och dilemman för äldres fysiska aktivitet i särskild boende” är titeln på Annsofies avhandling som snart ska försvaras i en stundande disputation. I seminariet kommer betydelsen av fysisk aktivitet för den åldrande befolkningen att belysas utifrån aktuell forskning, bristerna som finns i att tillgodose de äldres behov av fysisk aktivitet i särskilda boenden, samt att det skulle behövas mer fysioterapeutiska insatser för att åstadkomma en mer hälsofrämjande miljö.

11:45 Frågor

12:00 Avslutning

12:15 Lunch.

Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss på ostergotland@fysioterapeuterna.se eller via telefon 010-1037048 (Albert de Haan)

 

Varmt välkomna!

Distriktstyrelsen i Östergötland

Senaste nyheterna

Årsmöte 2022

2022-01-27 22:07

Distrikt Östergötland

Välkommen till årsmöte för Fysioterapeuterna, distrikt Östergötland!

Firandet av internationella fysioterapins dag!

2019-09-09 20:14

Distrikt Östergötland

Vi i distriktsstyrelsen vill rikta ett stort tack till alla medlemmar och studenter som deltog i...

Save the date!

2019-04-27 21:50

Distrikt Östergötland

Vi vill redan nu flagga för firandet av internationella fysioterapins dag som i år kommer att äga...

Rapport från årsmötet!

2018-12-03 11:01

Distrikt Östergötland

Torsdagen den 22/11 var det årsmöte i Norrköping. Under kvällen deltog ca 20 st. Vid årsmötet...

Möte för företagare

2018-11-09 08:49

Distrikt Östergötland

Igår kväll bjöd distriktet in till möte för egna företagare i Östergötland. På plats var drygt...