Introduktion till specialistutbildning steg 1

27 maj 2020, 14:00 – 16:00

Plats: Genomförs digitalt

Fysioterapeuterna, Distrikt Östergötland, Specialistordning

Den tidigare karriär-och kompetensutbildning-introduktion till specialisthandledning steg 1 har på grund av Covid-19 planerats om. Istället genomför endast Introduktion till specialisthandledning steg 1 digitalt.

Introduktionen riktar sig till både erfarna och nya specialisthandledare och till fysioterapeuter intresserade av, eller under specialistutbildning. Under utbildningen går vi igenom specialistutbildningens uppbyggnad och innehåll, hur ansöknings- och granskningsprocessen går till samt vad som är handledarens roll och uppdrag. Det ges även exempel på olika upplägg av klinisk specialisthandledning samt möjlighet till diskussion och nätverkande i mindre grupper.

Lärandemål:

  • Att få fördjupad kunskap om specialistutbildningen upplägg och innehåll
  • Att få fördjupad kunskap om ansöknings- och granskningsprocessen
  • Att få förståelse om sin roll och sitt uppdrag som specialisthandledare

Workshopsledare:

  • Cecilia Fridén, FoU chef, Fysioterapeuterna
  • Charlotte Chruzander, Hälso- och sjukvårdsstrateg, Fysioterapeuterna

Frågor angående eftermiddagen besvaras av:

Charlotte Chruzander: charlotte.chruzander@fysioterapeuterna.se