Årsmöte!

Välkommen till årsmöte för

Fysioterapeuterna, distrikt Östergötland

Tid: Torsdag 22 november

Kl 17.30 – 20.30

Plats: Lokal Vingen, Louis de Geer konsert och kongress, Norrköping

Program

  • Årsmötet
  • Mat och mingel
  • Anders Raustorp, leg. sjukgymnast och docent i sjukgymnastik om ”Skolbarnens fysiska aktivitet och miljön för fysisk aktivitet”

Anmälan till distriktet ostergotland@fysioterapeuterna.se eller telefon 010-1037048 så snart som möjligt men senast den 14:e november

Meddela önskemål om vegetarisk kost eller matallergier.

Övriga frågor till årsmötet anmäls i förväg.

Underlag till årsmötet läggs succesivt ut här på hemsidan

Väl mött!

/Styrelsen