Styrelsen

Ordförande

Mikael Hjerne
Telefon: 010-103 34 57
mikael.hjerne@fysioterapeuterna.se

Vice ordförande

Sara Barsjö                                                                                    sara.barsjo@regionostergotland.se

Förhandlingsrådsledamot

Albert de Haan
Telefon: 010-103 70 48
albert.de.haan@regionostergotland.se

Ledamöter

Evelina Israelsson                                           evelina.israelsson@regionostergotland.se

Gunilla Leidelöf                                                                                                 gunilla.leidelof@telia.com

Emanuel Öberg                                                                            emanuel.oberg@regionostergotland.se

Representant från Studentsektionen                                                                         

Oliver Mouratidis                                                                         olimo777@student.liu.se

Representant i Företagarrådet

Maria Bohman (inte ledamot i distriktsstyrelsen)                                    maria@sjukgymnastlinkoping.se