Styrelsen – Fysioterapeuterna

Styrelsen

Ordförande

Mikael Hjerne
Telefon: 010-103 34 57
mikael.hjerne@fysioterapeuterna.se

Vice ordförande

Sebastian Buck 

sebastian.buck@regionostergotland.se

Regionalt förhandlingsansvarig

Albert de Haan
Telefon: 010-103 70 48
albert.de.haan@regionostergotland.se

Ledamöter

Evelina Israelsson                                         

evelina.israelsson@regionostergotland.se

Elvira Hörman

elvira.horman@regionostergotland.se

Sara Barsjö

sara.barsjo@regionostergotland.se

Representant från Studentsektionen                                                                         

 

      

studentsektionenlinkoping@fysioterapeuterna.se                                                                

Representant i Företagarrådet

Maria Bohman (inte ledamot i distriktsstyrelsen)                                    maria@sjukgymnastlinkoping.se