Skåne – Fysioterapeuterna

Distrikt Skåne

Välkommen till distrikt Skånes hemsida! Vårt distrikt, liksom förbundets övriga distrikt, har sin egen styrelse som på uppdrag av medlemmarna driver verksamheten utifrån kongressens fattade beslut och lokala behov. Detta medför att det är medlemmarna som kan påverka hur Fysioterapeuterna arbetar lokalt.

Vill du engagera dig fackligt ta kontakt med förhandlingsrådsledamöterna. Kontaktuppgifter hittar du under fliken styrelsen. 

Mer information hittar du under respektive flik.

Aktuellt

Medlemsbrev

2021-02-16 00:00

Distrikt Skåne

Årsmöte 2020

2020-10-03 17:00

Distrikt Skåne

Debatt

2020-09-08 13:27

Distrikt Skåne