Skåne – Fysioterapeuterna

Distrikt Skåne

Välkommen till distrikt Skånes hemsida! Vårt distrikt, liksom förbundets övriga distrikt, har sin egen styrelse som på uppdrag av medlemmarna driver verksamheten utifrån kongressens fattade beslut och lokala behov. Detta medför att det är medlemmarna som kan påverka hur Fysioterapeuterna arbetar lokalt.

Kontakt

Kontakta Distrikt Skånes styrelse på skane@fysioterapeuterna.se

Vill du engagera dig fackligt ta kontakt med förhandlingsrådsledamöterna på frad.skane@fysioterapeuterna.se

Styrelsen

Distriktsstyrelsen väljs vid årsmötet och har uppdraget ett år i taget. Kontakta gärna oss i...

Fackligt arbete

Fackligt förtroendevald representerar förbundets medlemmar och ska därför utses av dessa på...

Region Skåne

Fakta om Region Skåne

Kommun

Skåne består av 33 kommuner som alla är egna arbetsgivare med kollektivavtal. Har du frågor...

Företagare

Rådet för företagare är förbundets representanter för egenföretagare inom professionen i respekti...

Privatanställda

Många fysioterapeuter i Skåne är anställda av privata arbetsgivare. Det är viktigt att välja en...

Nedladdningsbara dokument

Här finns användbara dokument för nedladdning.

Aktuellt

Medlemsbrev

2021-09-26 08:00

Distrikt Skåne

Årsmöte 2020

2020-10-03 17:00

Distrikt Skåne

Debatt

2020-09-08 13:27

Distrikt Skåne