Debatt – Fysioterapeuterna

2020-09-08 13:27

Distrikt Skåne

Debatt

Vad hände med rehabiliteringsinsatserna?

En morgon i augusti fick jag syn på en annons i Sydsvenskan under rubriken Jobb/Övrigt.

Jag behöver hjälp av en fysioterapeut som lär mig att gå igen. Just nu kan jag enbart gå med rullator.

Jag häpnade! Vad har hänt när en person behöver sätta in en annons i tidningen för att kunna få hjälp med sin rehabilitering? Det är ett gott initiativ, men att det ska behövas 2020!

Fysioterapeuternas förbundsordförande, Stefan Jutterdal, skrev i en debattartikel om en undersökning som visar att rehabiliteringen blivit lidande för sju av tio patienter under pandemin. Han skriver så här; Rehabilitering handlar om att hjälpa patienten att få tillbaka så mycket som möjligt av sin fysiska och psykiska förmåga efter en skada eller sjukdom. Behovet ser olika ut för varje patient. Det kan handla om träning av gång, balans eller styrka för att kunna leva ett självständigt liv. Vad hände med rehabiliteringen för vår medborgare i Skåne?

Som ordförande för Fysioterapeuterna i Skåne ringde jag upp annonsören och fick höra att annonsen var ett rop på hjälp! Det framkom att efter en operation, som i sig var lyckad, blev vårdtiden längre än planerat med många förflyttningar mellan olika avdelningar. Den långa sjukhusvistelsen ledde till förlust av muskelkraft och sämre gångförmåga. Det framkom att varken kommunen eller vården kunde hjälpa till vid hemkomsten utöver att en rullator införskaffades.

Vad hände när kontinuiteten i vården brast? Fanns det ingen vårdplan som involverade fysioterapi? Är vården så fokuserad på akuta processer att aspekter som rehabilitering och livskvalité tappas bort? Den nationella utredningen kring ”God och nära vård” belyser vikten av patientcentrerad vård. Hur stämmer det med denna aktuella händelse? Var i vården beaktas patientens behov och resurserna för rehabilitering?

Det är beklagligt att vården inte kan uppfylla sina egna kvalitetsmål. Annonsören tillhör gruppen 70+ där rehabilitering ska bejakas i högsta grad. Det är möjligt att en fysioterapeutisk bedömning visar att förmågan att gå utan hjälpmedel inte finns, men det är lika viktigt att behålla den förmåga som finns. Vid samtalet upplyste jag om att det är fritt vårdsökande och att remiss inte krävs till fysioterapeuter. Jag kontaktade en klinik i den aktuella kommunen, pratade med en kollega som lovade ringa annonsören. Hoppas innerligt att detta fungerade.

8:e september infaller Internationella fysioterapins dag. Vi hoppas via denna artikel väcka tankar kring hur resurser används i syfte att skapa goda förutsättningar för rehabilitering och för hälsofrämjande och förebyggande åtgärder såväl på sjukhusen, i kommunerna och i öppenvården, offentlig som privat. Detta är en viktig fråga att beakta, för att medborgarnas behov ska tillgodoses och för att sjukvården ska kunna klara av den målsättning som är avsedd att innefatta framtidens hälso- och sjukvård. 

Fysioterapeuternas distriktsstyrelse i Skåne
/Terttu Lempinen, distriktsordförande

Senaste nyheterna

Årsmöte 2022

2022-01-23 17:00

Distrikt Skåne

Årsmöte i Distrikt Skåne 15/2

Medlemsbrev

2021-12-06 08:00

Distrikt Skåne

Nu finns ett nytt medlemsbrev publicerat på hemsidan.

Debatt

2020-09-08 13:27

Distrikt Skåne

Vad hände med rehabiliteringsinsatserna?

Facklig grundkurs

2020-01-29 08:55

Distrikt Skåne

2020-03-06

I vår lägger vi extra fokus på "Följ ett yrke i rörelse"...

2020-01-29 08:47

Distrikt Skåne

Distriktsstyrelsen i Skåne hade den 20 januari sitt första möte med planering inför 2020. Vi...