Kropp och själ – Fysioterapeuterna

2019-10-06 08:23

Distrikt Skåne

”Kropp och själ”- Från forskning till klinisk tillämpning

Vi tackar alla som kom på vår eftermiddag den 11 September. Här kan ni hitta programmet och material som föreläsarna delar med sig av. 

Program

Fysioterapeutens perspektiv på rehabilitering vid Psykisk ohälsa Lena Hedlund , Med. Dr, Univ. adj., leg. sjukgymnast.

Träning som medicin vid Depression Anita Wisén , Docent, Univ. lekt., leg. sjukgymnast.

Basal kroppskännedom – vid Psykisk ohälsa Anna Sannum-Karlsson , Leg. fysioterapeut, lärare och handledare i Basal Kroppskännedom

Tai Chi - vid Psykisk ohälsa Amanda Lundvik-Gyllesten, Docent, Univ. lekt., leg. sjukgymnast. Maria Nilsson-Ovesson , Univ. adj., leg. sjukgymnast. 

Dans - vid psykisk ohälsa Anna Duberg , Med. Dr., leg. fysioterapeut

 

 

 

Senaste nyheterna

Medlemsbrev

2021-06-04 08:00

Distrikt Skåne

Nu finns ett nytt medlemsbrev publicerat på hemsidan.

Årsmöte 2020

2020-10-03 17:00

Distrikt Skåne

Årsmöte i Distrikt Skåne

Debatt

2020-09-08 13:27

Distrikt Skåne

Vad hände med rehabiliteringsinsatserna?

Facklig grundkurs

2020-01-29 08:55

Distrikt Skåne

2020-03-06

I vår lägger vi extra fokus på "Följ ett yrke i rörelse"...

2020-01-29 08:47

Distrikt Skåne

Distriktsstyrelsen i Skåne hade den 20 januari sitt första möte med planering inför 2020. Vi...