Medlemsbrev – Fysioterapeuterna

2019-12-13 12:01

Distrikt Skåne

2019 närmar sig sitt slut...

Här kommer ett sista fullmatat medlemsbrev för i år till alla er i distrikt Skåne

 

Årsmötet den 21 november 

Fysioterapeuterna Skåne hade ett årsmöte den 21 november. Några hade tagit vara på chansen att lyssna till en inspirerande gästföreläsare och att delta på årsmötet för bland annat val av distriktsstyrelse till 2020 och kongressombud till kongressen 14-15 november 2020. Det blev en trevlig tillställning, mycket tack vare aktivt deltagande från de närvarande. Det kändes som de flesta tyckte det blev ett bra och roligt möte. Något som gladde distriktsstyrelsen extra mycket var att vi fick intresserade deltagare till valberedning, som vi har saknat dem senaste åren. Mer finns att läsa på vår hemsida, www.fysioterapeuterna.se/skane

”Framtidens hälso- och sjukvård” 

Fysioterapi 2019 om ”Framtidens hälso- och sjukvård” var välbesökt. Det var många intressanta möten och diskussioner under de 3 dagarna i oktober. Bland annat ställdes frågorna, vad är hälsa för dig? Vad är ett hälsosamt arbetsliv? Sådana frågor kräver lite eftertanke och det är just det som är spännande, att utmana sina egna tankar kring vad som är viktigt. På Fysioterapeuternas hemsida finns det material från dessa händelserika dagar. Om ni vill fördjupa er mer kring arbetsmiljö, så skickar jag med en länk https://www.suntarbetsliv.se/ Sunt arbetsliv är en produkt mellan SKL (Sveriges Kommuner och Landsting = Arbetsgivare) och olika fackliga organisationer. Informationen på Sunt arbetsliv bygger på forskningsrön. Mycket användbar i flera sammanhang.

Kontaktinformation till distriktet

Jag har under den senaste perioden varit uppbokad med möten och andra tillställningar vilket har gjort att jag har haft svårt att omedelbart svara på telefon eller mail, så svaren har dröjt några dagar och ibland också längre, ber om ursäkt för det. De vikarierande förhandlingsrådens telefonnummer finns nu på Skånes hemsida. Så om ni inte får tag på mig, kontakta Karin eller Ida. Ida jobbar fackligt tisdagar och fredagar, Karin tisdagar och onsdagar. Till kontaktuppgifterna på hemsidan

Träff med hälso- och sjukvårdsdirektören

Den 11 december träffade vi hälso- och sjukvårdsdirektören för diskussion kring fysioterapi i öppenvården för Skånes medborgare. Här tog vi upp arbetsförhållande för såväl egen företagare, som för anställda i den offentliga primärvården. Rapport från detta möte kommer att läggas upp på vår hemsida. 

Regionalt samverkade kompetensstegen

Det pågår ett intensivt arbete med att anpassa den regionalt samverkade kompetensstegen till förhållanden för fysioterapeuter inom primärvården. Detta är tidsödande och kräver mycket arbete mellan mötena. Men vi tror att detta är absolut en väg att gå, för att påvisa fysioterapeuternas kompetens, men också behovet av utbildningsinsatser. Vår förhoppning är att detta arbete kan avslutas under våren och att implementeringen, via de olika samverkansgrupperna på de olika vårdcentralerna i primärvården, kan ta vid. 

FB grupp för distriktet

Det kan vara på sin plats att påminna om att det finns en FB grupp för förtroendevalda i Skånes kommuner. Julia Sundström, som är ledamot och webbredaktör i distriktsstyrelsen, är ansvarig för sidan. Passa på att nätverka över kommungränserna med era kolleger.

Intresserad av att bli ett arbetsplatsombud?!

En sak till som vi behöver hjälpas åt med är att försöka finnas med på dem olika arenor som erbjuds oss medarbetare. Vi behöver vara med där idéer diskuteras och beslutas. Därför behövs arbetsplatsombud (fackliga förtroendevalda, lokala skyddsombud) som kan delta på samverkansmöten och skyddskommittéer.  Skåne utmärker sig nationellt med att vi har många arbetsplatsombud, men det saknas fortfarande ombud på flera arbetsplatser. Ta en diskussion med era kolleger och arbetskamrater, gör ett val, meddela distriktsstyrelsen så anmäler vi era uppdrag. På detta sätt har vi/ni möjlighet att påverka verksamheterna. Kom också ihåg att ta hand om dem arbetsplatsombud som ni har på era arbetsplatser, de representerar er och behöver både stöd och input.

Vi ses och hörs!!

Distriktsstyrelsen Skåne önskar er

En God jul och ett Gott Nytt År!

Via Terttu Lempinen, ordförande för Fysioterapeuterna i distrikt Skåne

Senaste nyheterna

Årsmöte 2022

2022-01-23 17:00

Distrikt Skåne

Årsmöte i Distrikt Skåne 15/2

Medlemsbrev

2021-12-06 08:00

Distrikt Skåne

Nu finns ett nytt medlemsbrev publicerat på hemsidan.

Debatt

2020-09-08 13:27

Distrikt Skåne

Vad hände med rehabiliteringsinsatserna?

Facklig grundkurs

2020-01-29 08:55

Distrikt Skåne

2020-03-06

I vår lägger vi extra fokus på "Följ ett yrke i rörelse"...

2020-01-29 08:47

Distrikt Skåne

Distriktsstyrelsen i Skåne hade den 20 januari sitt första möte med planering inför 2020. Vi...