Medlemsbrev – Fysioterapeuterna

2020-01-29 08:47

Distrikt Skåne

I vår lägger vi extra fokus på "Följ ett yrke i rörelse"...

Distriktsstyrelsen i Skåne hade den 20 januari sitt första möte med planering inför 2020. Vi diskuterade vilket fokus vi ska ha i vårt arbete detta år och kom överens om att lägga mycket av vår energi på ”Följ ett yrke i rörelse”. Distriktet bjuder in politiker att göra praktik på en arbetsplats. Praktiken innebär att en politiker går tillsammans med en legitimerad fysioterapeut för att lära sig mer om vad yrket innebär och vilken betydelse vårt yrke har inom de verksamheter där vi finns.

 Anledningen till att vi 2020 satsar på denna kampanj är att vi i ett tidigare försök med respons från flera medlemmar, tappade fart av lite olika anledningar och kampanjen genomfördes inte i den omfattning som vi hade planerat. Nu tar vi nya tag och börjar med att skriva till er för att höra om det finns något intresse att delta. Vi tror att 2020 är ett mellanår för politiker med lite lugnare tempo och att det då blir möjligt för oss att marknadsföra vår profession. Detta gör vi på allra bästa sätt genom att visa vad vi gör på jobbet! Alla arbetsplatser är av intresse! 

Fysioterapeuterna centralt har sammanställt material och annat för att det ska vara enkelt att genomföra. Information hittar du här! Du behöver vara inloggad för att se innehållet. Vi behöver veta att det finns intresse för detta innan vi kontaktar politiker och eventuellt tjänstemän. Distriktsstyrelsen initierar kontakten och ser till att kontakt tas med dem personer som har mandat och möjlighet att tillvarata våra frågor. När du bestämt dig för att vara delaktig i kampanjen, ta kontakt på e-postadressen skane@fysioterapeuterna.se Vi behöver ditt svar, egentligen så snart som möjligt, men senast den 28 februari. Du behöver förankra på din arbetsplats att det är ok att ha med en praktikant under några timmar (engagerar er troligtvis en för- eller eftermiddag). 

Vi ser fram emot att tillsammans öka kunskapen bland politiker om vad fysioterapeuter arbetar med och inom vilka områden professionen finns.

Hälsningar

Distriktsstyrelsen i Skåne/ Terttu Lempinen Ordförande i Fysioterapeuterna distrikt Skåne

Senaste nyheterna

Årsmöte 2022

2022-01-23 17:00

Distrikt Skåne

Årsmöte i Distrikt Skåne 15/2

Medlemsbrev

2021-12-06 08:00

Distrikt Skåne

Nu finns ett nytt medlemsbrev publicerat på hemsidan.

Debatt

2020-09-08 13:27

Distrikt Skåne

Vad hände med rehabiliteringsinsatserna?

Facklig grundkurs

2020-01-29 08:55

Distrikt Skåne

2020-03-06

I vår lägger vi extra fokus på "Följ ett yrke i rörelse"...

2020-01-29 08:47

Distrikt Skåne

Distriktsstyrelsen i Skåne hade den 20 januari sitt första möte med planering inför 2020. Vi...