Styrelsemöte – Fysioterapeuterna

Styrelsemöte Distriktstyrelsen

29 augusti 2022

Plats: Digitalt via Teams

Distrikt Skåne

Kommande händelser

okt
17

17 oktober 2022

Styrelsemöte Distriktstyrelsen

Ännu ej bestämt

Distrikt Skåne