Årsmöte 2018

Kallelse till årsmöte i Distrikt Skåne

Tid: 22 november kl.
17:00-19:00
,

lättare förtäring står dukat
från kl. 17:00, mötet börjar kl. 17:30

Plats: Föreläsningssal 5 på Centralblocket, Skånes
Universitetssjukhus Lund.


Mötet inleds med ett kort föredrag av Eva Ekvall Hansson, forskare och
universitetslärare Lunds Universitet. Jobbar kliniskt 20 procent på
Öronkliniken Skånes Universitetssjukhus i Lund. Forskar inom området yrsel,
balans, fall och fallprevention men också inom artros och inom
högskolepedagogik. Hennes föreläsning har rubriken "Fallrisk? - Modern
teknik inom rehabilitering".

Fysioterapeuterna Distrikt Skåne är en ideell styrelse som har som mål att i
alla sammanhang försöka synliggöra fysioterapeuter och professionens bidrag i
frågor kring hälso- och sjukvård. Distriktsstyrelsen kan inte ensam driva denna
fråga utan det behövs fackliga företrädare på arbetsplatserna, där vi kan bidra
med kloka synpunkter och påverka innan beslut fattas. Utöver detta finns
medlemmarna som tillsammans bildar Fysioterapeuterna i Skåne. Vi är för
närvarande cirka 1400 i distriktet och vi vill bli fler.

Nu har det blivit dags för ett viktigt möte, årsmötet! Här har vi möjlighet att
besluta hur nästa år ska se ut i distriktet och vilka frågor som behöver lyftas
upp 2019.

Nuvarande styrelse består av följande ledamöter:
Ordförande och förhandlingsrådsledamot Terttu Lempinen
Sekreterare och förhandlingsrådsledamot Anna Österblad
Kassör och web-ansvarig Jens Sämfors
FoU-ansvarig Liselott Persson
Företagarråd Ylwa-Li Eklund
Ledamot Gabriella Broman
Suppleant Sara Sandberg

Förslag på distriktsstyrelse 2019
I avsaknad av valberedning finns ett förslag från den nuvarande
distriktsstyrelsen. Samtliga ledamöter ställer sig till förfogande för omval.

Som du kan se finns det plats för fler, MEN du blir inte invald per automatik
enbart för att du närvarar på årsmötet eller ställer en fråga till oss. Om du
däremot är intresserad av att vara en del av distriktsstyrelsen, tveka inte att
kontakta någon av oss och så kan vi diskutera vad det innebär.

Vill du lämna in motion till årsmötet ska denna vara distriktsordförande
tillhanda senast 7 november
,
så att ärendet kommer med i dagordningen.
Handlingar inför årsmötet såsom dagordning och verksamhetsberättelse
presenteras på vår hemsida före årsmötet.  

Anmäl din närvaro och
eventuell specialkost senast den 15 november. Din anmälan skickar du till skane@fysioterapeuterna.se

Vi ses på Årsmötet!
Distriktsstyrelsen i Skåne