Årsmöte – Fysioterapeuterna

Årsmöte 2020

Distriktsstyrelsen kallar till digitalt årsmöte 2020

 

Tid: 1 december 
Kl. 17:00-18:30
 
Plats: Teams via inbjudan. Ange din mailadress vid anmälan för att du ska kunna få en länk för deltagande.

Mötet inleds (20min) av Cecilia Winberg, som är valberedningens förslag till Fysioterapeuternas nya förbundsstyrelseordförande. 
Valet sker på kongressen 14-15/11. 
Cecilia kommer, under rubriken ”Nästa steg”, berätta om sina tankar kring det nya uppdraget och förbundets politik för de kommande fyra åren. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor till Cecilia fram till årsmötet börjar. 

Cirka 17:30, startar årets viktigaste möte, årsmötet! Här kan vi besluta hur nästa år ska se ut i distriktet och vilka frågor som behöver lyftas upp 2021. 
Passa på och delta! Det är digitalt i år. Du slipper restid och kan vara med hemifrån! Boka av tiden och anmäl dig! 

Frågor kring hälso- och sjukvård 

Fysioterapeuterna Distrikt Skåne försöker i alla sammanhang synliggöra professionens bidrag i frågor kring hälso- och sjukvård. 2020 har varit ett märkligt år för många, men det har också visat på behovet av fysioterapi inom olika områden. Dock behöver detta lyftas på olika sätt och vi behöver hjälpas åt, både som medlem och facklig företrädare. Alla medlemmar, cirka 1500, utgör Fysioterapeuterna i Skåne! Vi kan alla på olika sätt göra reklam för vår profession inom de områden där vi är verksamma. Lyft upp det som vi bidrar med för att ge medborgarna den fysioterapi som de har rätt till. Tillsammans blir vi starka!

Nuvarande styrelse består av följande ledamöter: 

Ordförande och förhandlingsrådsledamot  - Terttu Lempinen
Förhandlingsrådsledamot -  Anna Österblad
Kassör och web-ansvarig - Jens Sämfors
FoU-ansvarig - Liselott Persson
Företagarråd - Ylwa-Li Eklund 
Sekreterare och extra webbredaktör - Julia Sundström
Ledamot - Karolina Friberg
Ledamot - Gabriella Broman 

Förslag på distriktsstyrelse 2021 

Vi kan med glädje meddela att det äntligen finns en valberedning bestående av 2 medlemmar, Vera Kovatcheva och Elisabeth Enochson. Deras förslag kommer att publiceras på distriktets hemsida. Där finns även kontaktuppgifter till valberedningen om du är intresserad av styrelsearbete. Valet av styrelse till 2021 sker på årsmötet.  

Övrig fråga till årsmötet?!

Om du har någon övrig fråga som du vill ta upp på årsmötet är du välkommen att skicka denna till distriktsordförande senast 24/11, så kan ärendet förberedas vid behov. Handlingar inför årsmötet såsom dagordning och verksamhetsberättelse presenteras två veckor före årsmötet på vår hemsida www.fysioterapeuterna.se/skane. 

Anmäl dig senast 24/11 till skane@fysioterapeuterna.se för att få en digital länk till årsmötet. Varje deltagare behöver ange den mailadress dit inbjudan ska skickas.

Varmt välkomna! 
Distriktsstyrelsen i Skåne