Årsmöte 2019

Kallelse till årsmöte i Distrikt Skåne

Distriktsstyrelsen kallar till årsmöte 2019.

Tid: 21 november kl. 17:00-19:00, lättare förtäring står dukat från kl. 17:00, mötet börjar kl. 17:30
Plats: Föreläsningssal 5 på Centralblocket, Skånes Universitetssjukhus Lund.

Mötet inleds med ett kort föredrag (20-25 min) av Kjerstin Stigmar, biträdande Lektor, Lunds Universitet. Kjerstins specialområde är Medicin och hälsovetenskap och titeln på hennes föredrag är”Prata om arbetet- att integrera arbetshälsa i fysioterapeutisk praktik” Visst är det ett spännande och intressant ämne som berör oss alla inom våra olika arbetsområden. Kom och lyssna och få nya input i ditt arbetsliv.

Efter föredraget startar årets viktigaste möte, årsmötet! Här har vi möjlighet att besluta hur nästa år ska se ut i distriktet och vilka frågor som behöver lyftas upp 2020. Om du har möjlighet, prioritera detta tillfälle i din kalender!

Fysioterapeuterna Distrikt Skåne är en ideell styrelse som har som mål att i alla sammanhang försöka synliggöra fysioterapeuter och professionens bidrag i frågor kring hälso- och sjukvård. Frågorna kan inte drivas enbart av distriktsstyrelsen utan fackliga företrädare behövs på arbetsplatserna. Där har vi möjlighet att bidra med kloka synpunkter och påverka innan beslut fattas. Sedan är det ju alla vi medlemmar som tillsammans bildar Fysioterapeuterna i Skåne. Vi är för närvarande drygt 1400 i distriktet. Vi vill så klart att alla fysioterapeuter ska vara medlemmar för att kunna påverka, vilket gör att rekrytering är en av de viktigaste uppgifterna för oss alla.

Nuvarande styrelse består av följande ledamöter:
Ordförande och förhandlingsrådsledamot Terttu Lempinen
Sekreterare och förhandlingsrådsledamot Anna Österblad
Kassör och web-ansvarig Jens Sämfors
FoU-ansvarig Liselott Persson
Företagarråd Ylwa-Li Eklund                                                                                              Ledamot och extra webbredaktör Julia Sundström                                                            Ledamot Karolina Friberg
Ledamot Gabriella Broman
Suppleant Sara Sandberg

Förslag på distriktsstyrelse 2020
I avsaknad av valberedning finns ett förslag från den nuvarande distriktsstyrelsen. Samtliga ledamöter utom vår suppleant ställer sig till förfogande för omval. Det finns alltid möjlighet att anmäla sitt intresse genom att kontakta någon av oss och så kan vi diskutera vad det innebär. Valet sker på årsmötet. Förslaget presenteras på hemsidan tillsammans med annat material inför årsmötet.

I år ska vi dessutom välja kongressombud till 2020. Under året har medlemmar haft möjlighet att nominera kongressombud och distriktsstyrelsen har sammanställt ett förslag för ordinarie och suppleanter, även detta kommer att presenteras på hemsidan. Detta är också ett val för årsmötet att besluta.

Om du har någon övrig fråga som du vill ta upp på årsmötet är du välkommen att skicka denna till distriktsordförande i förväg, så kan ärendet förberedas vid behov.  

Anmäl din närvaro och eventuell specialkost senast den 14 november. Din anmälan skickar du till skane@fysioterapeuterna.se

Vi ses på Årsmötet!
Distriktsstyrelsen i Skåne