Årsmöte – Fysioterapeuterna

Årsmöte i Distrikt Skåne

Distriktsstyrelsen kallar till digitalt årsmöte 2022

 

Tid: 15 februari
kl. 17:00-18:30

Plats: Teams via inbjudan

Du inbjuds till ett digitalt årsmöte för Fysioterapeuterna i distrikt Skåne. Vi ser fram emot att du som medlem tar chansen att delta på detta möte, trots att vi inte heller i år kan träffas fysiskt. Många har hunnit vänja sig vid digitala möten och utbildningar, så detta ska ju inte vara ett hinder i sig och du slipper restiden.

Vi startar kl. 17:00 med att förbundets socialpolitiska strateg, Caroline Agrell och förbundsordförande Cecilia Winberg, under en halvtimme håller i ett högaktuellt ämne med titeln ”Vad är nära vård – och varför ska jag bry mig?”.

Direkt efter detta event följer vårt årsmöte. Här presenterar distriktsstyrelsen sig och den verksamhet som bedrivits under 2021. På årsmötet väljs ledamöter till distriktsstyrelse 2022 och en preliminär verksamhetsplan för 2022 presenteras. Under denna punkt har du möjlighet att lyfta dina synpunkter och diskutera vad distriktsstyrelsen ska fokusera och lägga kraft på under det kommande året. Vi behöver marknadsföra vår fantastiska profession och vilken skillnad en fysioterapeut kan göra med olika interventioner men också preventivt för människor i olika livssituationer och åldrar.

Din anmälan skickar du till skane@fysioterapeuterna.se senast den 8 februari, så skickar vi en Teamsinbjudan. Ange den mailadress som du önskar få inbjudan till.

Om du har någon övrig fråga som du vill ta upp på årsmötet är du välkommen att skicka denna till distriktsordförande i förväg. Då kan vi förbereda ärendet om så behövs. Dokumenten till årsmötet publiceras på vår hemsida en vecka innan mötet.

Nuvarande styrelse består av följande ledamöter: 

Ordförande och regionalt förhandlingsansvarig  - Terttu Lempinen
Regionalt förhandlingsansvarig -  Anna Österblad
Kassör och web-ansvarig - Jens Sämfors
Företagarråd - Ylwa-Li Eklund 
Sekreterare och extra webbredaktör - Julia Sundström
Ledamot - Karolina Friberg
Ledamot - Gabriella Broman 

Valberednings medlemmar: Vera Kovatcheva och Elisabeth Enochson.  

 

Varmt välkomna! 

Distriktsstyrelsen i Skåne