Egenföretagare – Fysioterapeuterna

Egenföretagare

Företagarråden är förbundets representanter för egenföretagare inom professionen i respektive distrikt, oavsett om man verkar inom LOF, på vårdavtal eller i helt privat regi.

Till oss kan du vända dig med frågor som rör ditt egenföretagande och få hjälp och stöd i kontakt med landstinget eller annan huvudman. Förutom att representera förbundets medlemmar i Region Skånes samverkansorgan för privata vårdgivare, deltar företagarråden också i förbundets företagarråd centralt. Vi är länken mellan egenföretagare, distriktsstyrelsen, förbundet centralt och Fysioterapeuterna Service AB.

För att du som medlem och egenföretagare skall få ta del av våra informationsutskick är det viktigt att du har korrekt mailadress anmäld till medlemsregistret. Detta kontrollerar du på din sida efter inlogg, alternativt kontaktar du medlemsregistret på medlemsregistret@fysioterapeuterna.se 

Nuvarande företagarråd i Distrikt Skåne:

Ylwa-Li Eklund (distriktsstyrelseledamot): foretagarradskane@gmail.com


Informationsbrev och genomförd utredning kring LOF

Nationella taxan information juni 2018.pdf

Nationella taxan_brev_medlemmar med etablering april 2018.pdf
Rättsutredning LOF april 2018.pdf