Fackligt arbete – Fysioterapeuterna

Fackligt arbete

Är du intresserad av att ta på dig ett fackligt uppdrag på din arbetsplats som fackligt förtroendevald och/eller bli skyddsombud så kontaktar du distriktsstyrelsen, i första hand förhandlingsrådsledamöterna. Fackligt förtroendevald representerar förbundets medlemmar och ska därför utses av dessa på arbetsplatsen. Skyddsombudet har arbetsmiljöperspektivet för samtliga medarbetare på arbetsplatsen oavsett facklig tillhörighet. Distriktsstyrelsen ska göra den formella anmälan av ditt uppdrag och mandat till din arbetsgivare och till Fysioterapeuterna centralt. Det är också viktigt att du åter tar kontakt med styrelsen när du väljer att avsluta ett uppdrag som fackligt förtroendevald och/eller skyddsombud så att vi kan avanmäla detta till arbetsgivaren.

Vid behov av facklig rådgivning och stöd kontakta i första hand ditt arbetsplatsombud, dvs Fysioterapeuternas fackligt förtroendevalda på din arbetsplats. Arbetsplatsombuden kan vända sig till våra två förhandlingsrådsledamöter för vidare stöd och rådgivning i olika fackliga frågor. Naturligtvis får du som medlem också söka råd och stöd via direktkontakt med förhandlingsrådsledamöterna. Tveka inte att höra av dig.