Kommun

Skåne består av 33 kommuner som alla är egna arbetsgivare med kollektivavtal. Har du frågor kontaktar du i första hand ditt arbetsplatsombud, din lokala fackligt förtroendevalda.