Region Skåne

Fakta om Region Skåne

 Det finns 6 förvaltningar i regionen där fysioterapeuter är verksamma;

  • Habilitering och hjälpmedel
  • SUS (Skånes Universitetssjukvård, Malmö, Lund)
  • Kryh (Kristianstad, Ystad, Hässleholm, ASIH, Palliativ vård)
  • Sund (Helsingborg, Landskrona, Trelleborg, Psykiatrin i hela Skåne)
  • Hälsostaden Ängelholm
  • Medicinsk service

I regionen ingår sjukhusen; Ängelholm, Helsingborg, Landskrona, Lund, Malmö, Trelleborg, Ystad, Kristianstad och Hässleholm. Simrishamns sjukhus drivs än så länge i privat regi. Det finns 87 offentliga vårdcentraler/hälsovalsenheter i Skåne.

593 av 1461 medlemmar i Skåne är verksamma inom regionen. Dessa 593 medlemmar genererar facklig tid för uppdraget förhandlingsrådsledamot. Detta innebär att en eller flera personer kan ta tjänstledigt helt eller delvis från sin ordinarie tjänst och ägna sig åt bevakning av professionens position och aktuella frågor av intresse för fysioterapeuterna i Skåne. Grunden för det fackliga arbetet utförs av alla våra fackliga arbetsplatsombud i den ständiga dialogen med medlemmar och arbetsgivaren. Förhandlingsrådsledamotens roll är att stödja detta lokala fackliga arbete och vara en länk till Fysioterapeuternas centrala ombudsmän.

Det har skett, sker och kommer att ske förändringar i organisationen i regionen, således är denna beskrivning en ögonblicksbild. Via länken på regionens hemsida kan du läsa mer: https://www.skane.se/