Region Skåne

Fakta om Region Skåne

Det finns 6 förvaltningar i Region Skåne där fysioterapeuter är verksamma:

  • Primärvården inkluderande Palliativ vård och ASIH
  • Psykiatri och habilitering
  • Skånes Universitetssjukvård inkluderande sjukhusen Skånes universitetssjukhus (Malmö/Lund), Trelleborg, Ystad och Landskrona
  • Skånes sjukhus nordväst inkluderande sjukhusen Helsingborg och Ängelholm
  • Skånes sjukhus nordost inkluderande sjukhusen Kristianstad och Hässleholm
  • Medicinsk service

Varje förvaltning har en förvaltningschef. Primärvården respektive Psykiatri och habilitering har varsin politisk nämnd. De olika sjukhusen har en sjukhuschef och egen politisk styrelse per sjukhus. Simrishamns sjukhus drivs än så länge i privat regi. Det finns 84 offentliga vårdcentraler/hälsovalsenheter i Skåne.

522 av 1486 medlemmar i Skåne är verksamma inom Region Skåne. Dessa 522 medlemmar genererar facklig tid för uppdraget förhandlingsrådsledamot. Detta innebär att en eller flera personer kan ta tjänstledigt helt eller delvis från sin ordinarie tjänst och ägna sig åt bevakning av professionens position och aktuella frågor av intresse för fysioterapeuterna i Skåne. Grunden för det fackliga arbetet utförs av alla våra fackliga arbetsplatsombud i den ständiga dialogen med medlemmar och arbetsgivaren. Förhandlingsrådsledamotens roll är att stödja detta lokala fackliga arbete och vara en länk till Fysioterapeuternas centrala ombudsmän.

I nuläget har vi en vikarierande förhandlingsrådsledamot: 

Karin Winberg                0724-67 48 00         Fackliga dagar tisdag och onsdag

Samt Terttu Lempinen som har detta uppdraget sedan tidigare. 

Förhandlingsrådsledamot kan även kontaktas på frad.skane@fysioterapeuterna.se


Fysioterapeuterna har tecknat ett Samverkansavtal med Region Skåne och därmed deltar våra fackligt förtroendevalda på samverkansmöte regelbundet tillsammans med arbetsgivaren. På de allra flesta verksamhetsområde, sjukhus, vårdcentraler, primärvårdsområde och förvaltningar har Fysioterapeuterna eget samverkansmandat och någon av våra fackliga förtroendevalda deltar där som medlemmarnas representant. På Skånes universitetssjukvård och Skånes universitetssjukhus ingår Fysioterapeuterna i SACO-rådet SUS och representeras därför av ett SACO-ombud på dessa samverkansnivåer. På Region Skåne-nivå ingår Fysioterapeuterna i ett av de två regionala SACO-råden, Akademikerrådet, och representeras av SACO-representant på regional samverkan.

Det har skett, sker och kommer att ske förändringar i organisationen i Region Skåne, således är denna beskrivning en ögonblicksbild. Via länken på Region Skånes hemsida kan du läsa mer: https://www.skane.se/