Styrelsen – Fysioterapeuterna

Styrelsen

Distriktsstyrelsen väljs vid årsmötet och har uppdraget ett år i taget. Kontakta gärna oss i styrelsen om du vill engagera dig i förbundets arbete i distriktet eller om du har några idéer eller frågor kring det lokala arbetet i distriktet.

Anna Österblad, Karolina Friberg, Gabriella Broman, Julia Sundström, Jens Sämfors, Terttu Lempinen och Ylwa- Li Eklund.

Du kan engagera dig i någon fråga utan att därmed ta ett styrelseuppdrag men är du nyfiken på hur det fungerar med styrelseuppdrag så berättar vi gärna. Om du vill följa vårt arbete så kan du ta del av våra styrelseprotokoll här på hemsidan.

Ordförande och regionalt förhandlingsansvarig

Terttu Lempinen 
Telefon: 072-556 44 69 E-post: skane@fysioterapeuterna.se

Regionalt förhandlingsansvarig

Anna Österblad
Telefon: 072-208 75 91 E-post: frad.skane@fysioterapeuterna.se

Företagarrådsrepresentant

Ylwa-Li Eklund 
E-post: foretagarradskane@gmail.com

Kassör och webbansvarig

Jens Sämfors

Sekreterare och webbansvarig

Julia Sundström 

Ledamot

Gabriella Broman

Ledamot

Karolina Friberg