Distrikt Sörmland

Den 4 december 2018 hölls ett relativt välbesökt årsmöte för distriktet. Det var det första årsmötet på några år vilket innebar att det varken fanns verksamhetsberättelse eller revisionsberättelse att gå igenom.

En styrelse med åtta medlemmar valdes; Malin Andreasson, Klara Karlsson, Elina Doschoris Ehrlin, Linnea Rydell, Alinn Hedvall, Lise-Lotte Normi, Ann-Charlotte Fogelberg och Malin Johansson.

Styrelsen fick årsmötets godkännande att utse styrelseposter i efterhand och styrelsen planerar att träffas för ett första styrelsemöte i början av det nya året.

Årsmötet godkände även att ytterligare styrelsemedlemmar kan tas in under året, och om du som medlem är intresserad av att ingå i styrelsen är du välkommen att höra av dig till Klara Karlsson (klara.karlsson@regionsormland.se) eller Malin Andreasson (malin.andreasson@regionsormland.se).

Nyfiken?

Är du nyfiken eller intresserad av rollen som arbetsplatsombud? Hör gärna av dig till din lokala representant på din arbetsplats eller till kansli@fysioterapeuterna.se för att veta mer.

Medlemsmöte i Malmköping 21 maj 2018

Här kan du se presentationen som representanter från centrala förbundet presenterade.

PP från möte i Malmköping 31 maj 2018

Kontakt

Behöver du fackligt stöd och hjälp eller är intresserad av att engagera dig kontakta fackliga centrala medlemsjouren: