Verksamhet – Fysioterapeuterna

Verksamhet

Här finns dokument från årsmöten i Distrikt Sörmland.

Protokoll från årsmötet 2020-11-26
Årsmöte 2020

Verksamhetsberättelse för 2020
Verksamhetsberättelse för distrikt Sörmland 2020