Distrikt Stockholm

Stockholms distriktsstyrelse är din fackliga del inom Fysioterapeuterna, vi arbetar med stora frågor som avtal, arbetsrätt, opinion och lönebildning. Vi har kontakter mot politiker och tjänstemän både för offentligt anställda, privat anställda och egna företagare. Vårt distrikt, liksom förbundets övriga distrikt, har sin egen styrelse som på uppdrag av medlemmarna driver verksamheten. På så sätt är det medlemmarnas egna förutsättningar som bestämmer hur förbundet arbetar lokalt.

Aktuellt

Glad sommar!

2020-06-13 09:29

Distrikt Stockholm

Med anledning av utredningen "God och nära vård"

2020-05-19 20:26

Distrikt Stockholm

Med anledning av Covid-19

2020-03-16 08:56

Distrikt Stockholm

Kalendarium

sep
04

04 september 2020, 08:30 – 17:00

Lönekurs Stockholm 4 sept

Södersjukhus, Stockholm

Distrikt Stockholm, Facklig kurs

sep
08

08 september 2020

Fysioterapins dag 8/9

Södersjukhuset Årsta Aula alt. digitalt

Distrikt Stockholm

Så här skall vår organisation fungera

Sidan uppdateras för närvarande.