Distrikt Stockholm

Stockholms distriktsstyrelse är din fackliga del inom Fysioterapeuterna, vi arbetar med stora frågor som avtal, arbetsrätt, opinion och lönebildning. Vi har kontakter mot politiker och tjänstemän både för offentligt anställda, privat anställda och egna företagare. Vårt distrikt, liksom förbundets övriga distrikt, har sin egen styrelse som på uppdrag av medlemmarna driver verksamheten. På så sätt är det medlemmarnas egna förutsättningar som bestämmer hur förbundet arbetar lokalt.

Webbsida till politiker

Aktuellt

Yrkande om bättre tjänstepension

2019-05-25 18:57

Distrikt Stockholm

Fysioterapins dag 2019 - var med och bidra!

2019-05-24 19:03

Distrikt Stockholm

Grundkurs för arbetsplatsombud

2019-05-24 18:56

Distrikt Stockholm

Så här skall vår organisation fungera

Sidan uppdateras för närvarande.