Distrikt Stockholm

Stockholms distriktsstyrelse är din fackliga del inom Fysioterapeuterna, vi arbetar med stora frågor som avtal, arbetsrätt, opinion och lönebildning. Vi har kontakter mot politiker och tjänstemän både för offentligt anställda, privat anställda och egna företagare. Vårt distrikt, liksom förbundets övriga distrikt, har sin egen styrelse som på uppdrag av medlemmarna driver verksamheten. På så sätt är det medlemmarnas egna förutsättningar som bestämmer hur förbundet arbetar lokalt.

Webbsida till politiker

Aktuellt

Centralt SACO-rådsmöte Region Stockholm

2019-04-26 08:59

Distrikt Stockholm

Facklig Grundkurs 24 maj

2019-04-04 14:08

Distrikt Stockholm

Vi bjuder på intressant föreläsning

2017-09-07 09:34

Distrikt Stockholm

Kalendarium
maj
24

24 maj 2019, 08:30 – 16:00

Grundkurs

Sabbatsbergssjukhus

Distrikt Stockholm, Facklig kurs

jun
10

10 juni 2019

Styrelsemöte

Sabbatsbergs Sjukhus, SACOs lokaler. Fika Johanna start 17:30

Distrikt Stockholm

Så här skall vår organisation fungera

Sidan uppdateras för närvarande.