Distrikt Stockholm

Stockholms distriktsstyrelse är din fackliga del inom Fysioterapeuterna, vi arbetar med stora frågor som avtal, arbetsrätt, opinion och lönebildning. Vi har kontakter mot politiker och tjänstemän både för offentligt anställda, privat anställda och egna företagare. Vårt distrikt, liksom förbundets övriga distrikt, har sin egen styrelse som på uppdrag av medlemmarna driver verksamheten. På så sätt är det medlemmarnas egna förutsättningar som bestämmer hur förbundet arbetar lokalt.

Aktuellt

Påverkansarbete - Regionspolitik

2019-10-01 16:10

Distrikt Stockholm

Fysioterapins dag 2019 - tack för senast!

2019-10-01 16:02

Distrikt Stockholm

Fysioterapins dag -kunskapskväll med mingel!

2019-08-28 15:47

Distrikt Stockholm

Kalendarium
nov
04

04 november 2019

Styrelsemöte före Årsmötet

Plats: Södersjukhuset, Gentz

Distrikt Stockholm

Så här skall vår organisation fungera

Sidan uppdateras för närvarande.