Distrikt Stockholm

Vårt distrikt, liksom förbundets övriga distrikt, har sin egen styrelse som på uppdrag av medlemmarna driver verksamheten. På så sätt är det medlemmarnas egna förutsättningar som bestämmer hur förbundet arbetar lokalt.

Aktuellt

Distriktsmöte

2018-02-08 14:25

Distrikt Stockholm

Vi bjuder på intressant föreläsning

2017-09-07 09:34

Distrikt Stockholm

Kongressen 2016

2016-11-22 11:33

Distrikt Stockholm

Så här skall vår organisation fungera

Sidan uppdateras för närvarande.