Distrikt Stockholm

Stockholms distriktsstyrelse är din fackliga del inom Fysioterapeuterna, vi arbetar med stora frågor som avtal, arbetsrätt, opinion och lönebildning. Vi har kontakter mot politiker och tjänstemän både för offentligt anställda, privat anställda och egna företagare. Vårt distrikt, liksom förbundets övriga distrikt, har sin egen styrelse som på uppdrag av medlemmarna driver verksamheten. På så sätt är det medlemmarnas egna förutsättningar som bestämmer hur förbundet arbetar lokalt.

Aktuellt

Styrelsens årsmöte 2019

2019-11-25 22:15

Distrikt Stockholm

Möte på regionshuset 25/11

2019-11-25 22:07

Distrikt Stockholm

Årets löneenkät!

2019-10-30 08:40

Distrikt Stockholm

Så här skall vår organisation fungera

Sidan uppdateras för närvarande.