Stockholms Privata Fysioterapeuter – Fysioterapeuterna

Stockholms Privata Fysioterapeuter

Årsmöte kommer att hållas onsdag 17 mars klockan 18:00 digitalt via Teams. Anmäl dig när kallelsen kommer!

Det är mycket viktigt för vår framtida verksamhet att Du bidrar med dina synpunkter på vår verksamhet.Tillsammans har vi stora chanser att påverka vår omgivning och våra samartetspartners. Många viktiga frågor ventilerades. Vi lägger ut protokoll på hemsidan så snart de är justerade. Information läggs även ut på vår face-book sida "Stockholms privata Fysioterapeuter." 

Mejla gärna till vår mejladress stockholmsprivata@fysioterapeuterna.se  

Extra årsmöte hölls DIGITALT måndag 1 juni 2020 för nyaval av ordinarie ledamöter.

Årsmöte hölls DIGITALT onsdag 18 mars 2020.