Stockholms Privata Fysioterapeuter

 

Årsmöte hölls onsdag 20 mars 2019

Föreläsningssal Gentz på Södersjukhuset, Stockholm

Det är viktigt för vår framtida verksamhet att Du bidrar med dina synpunkter på vår verksamhet.

Vi har tillsammans stora chanser att påverka vår omgivning och våra samartetspartners. 

Mejla gärna till vår nya mejladress stockholmsprivata@fysioterapeuterna.se