Stockholms Privata Fysioterapeuter

Konstituerande styrelsemöte hölls DIGITALT tisdag 10 december 2020.

Extra årsmöte hölls DIGITALT måndag 1 juni 2020 för nyaval av ordinarie ledamöter.

Årsmöte hölls DIGITALT onsdag 18 mars 2020.

Många viktiga frågor ventilerades. Vi lägger ut protokollet så snart det är justerat. Information läggs även ut på vår face-book sida "Stockholms privata Fysioterapeuter."

Det är mycket viktigt för vår framtida verksamhet att Du bidrar med dina synpunkter på vår verksamhet.Tillsammans har vi stora chanser att påverka vår omgivning och våra samartetspartners. 

Mejla gärna till vår mejladress stockholmsprivata@fysioterapeuterna.se