Stockholms Privata Fysioterapeuter

 

Årsmöte onsdag 20 mars 2019

Föreläsningssal Gentz på Södersjukhuset, Stockholm

Det är viktigt för vår framtida verksamhet att Du kommer och bidrar med dina synpunkter på vår verksamhet.

Vi har tillsammans stora chanser att påverka vår omgivning och våra samartetspartners. 

Mejla gärna synpunkter till vår nya mejladress stockholmsprivata@fysioterapeuterna.se