Stockholms Privata Fysioterapeuter – Fysioterapeuterna

Stockholms Privata Fysioterapeuter

Årsmöte 2021 hölls 17 mars via Teams 

Föreläsningen klockan 18:30 om "Fysioterapi vid post-covid-19 riktad mot primärvård" av Monika Fagevik Olsén Professor, specialist inom lungmedicin var mycket upskattad. 

Årsmötet valde ny styrelse. Drygt 60 personer var anmälda varav drygt 50 var närvarande.Vi lägger ut protokoll på hemsidan så snart de är justerade. Information läggs även ut på vår Facebook-sida: "Stockholms privata Fysioterapeuter." 

Det är mycket viktigt för vår framtida verksamhet att du bidrar med dina synpunkter på vår verksamhet. Tillsammans har vi stora chanser att påverka vår omgivning och våra samartetspartners. Många viktiga frågor ventileras och bearbetas.

Mejla gärna till vår mejladress stockholmsprivata@fysioterapeuterna.se