Presentation av styrelsen

Ordförande Marie Granberg

 

Arbetsplats: Hässelby sjukgymnastik
Tel arbete 08 89 30 75
Tel mobil 0708 89 83 00

primarehab@telia.com

Jag är privatpraktiserande och arbetar med personer med långvarig smärt och/eller stressrelaterade besvär.

Jag vill verka för att sjukgymnasten skall våga ta plats och att sjukgymnasters unika kompetens i framtiden, ses som en viktig och självklar resurs i vården.

Jag vill också verka för en "modernisering" av avtal och ersättningssystem inom den privata sjukgymnastiken så att inte utveckling och nya behandlingsmetoder hindras av otidsenliga system.

Ledamot Karin Josefsson

 

Arbetsplats: Arena Motion & Rehab
Tel mobil 070 20 52 456

karin.josefsson@arenamotion.se

Jag är privatpraktiserande sjukgymnast med inriktning OMT, idrottsmedicin och ergonomi.

Min målsättning är att kunna påverka landsting, politiker och allmänhet så att samtliga får vetskap om vår kompetens.
Se till att informera så att vår kompetens och våra resurser utnyttjas bättre. Vi har unik kompetens. Jag vill arbeta för att alla sjukgymnaster känner en stolthet för sin egen och andra kollegors kompetens, oavsett vilket område man har valt att arbeta inom.

Ledamot Ann-Mari Lidström

 

Arbetsplats: Kungens Kurva Sjukgymnastik
Tel arbete 08 710 15 99
Tel mobil 070 825 64 35

am.lid@live.se

Jag är privatpraktiserande med samverkansavtal. Jag arbetar med smärta från rörelse- och stödjeorganen, OMT steg III, Idrottsmedicin steg II och akupunktur. Jag arbetar även aktivt inom Svenska handbollsförbundet med bl.a. utbildning samt ingår i SHF medicinska kommitté.

Jag vill verka för att privata sjukgymnasters stora kompetens kommer allmänheten till godo. Jag vill också få en inblick i Hälso- och Sjukvårdsnämndens struktur och lobba för fortsatt samarbete med oss privatpraktiserande sjukgymnaster.

Ledamot Lena Sjöström

 

Arbetsplats: Andningsgymnasterna CF AB
Tel arbete 070 413 413 1

lena.sjostrom@undal.se

Jag behandlar främst kroniker, multihandikappade och palliativa patienter som har slem- och andningsproblem.

Genom styrelsearbetet önskar jag driva ett positivare samarbete mellan anställda och egenföretagande sjukgymnaster. En enad kår blir en stark länk i vårdkedjan.

 

Ledamot Louise Sandberg

Arbetsplats: OM center - Ortoped Medicinskt Center
Scheelegatan 28, 112 28 Stockholm
Tel arbete 08 617 56 00

louise_sandberg@hotmail.com

Information uppdateras

Ledamot Magdalena Rosengren         

Arbetsplats: Lidingö Fysioterapi AB
Herserudsvägen 5, 4 tr, 181 50 Lidingö
Tel 08 731 66 50

magdalena@lidingofysioterapi.se

Information uppdateras