Presentation av styrelsen

Ledamot och ordförande Marie Granberg

 

Arbetsplats: Hässelby sjukgymnastik
Tel arbete 08 89 30 75
Tel mobil 0708 89 83 00

primarehab@telia.com

Jag är privatpraktiserande och arbetar med personer med långvarig smärt och/eller stressrelaterade besvär.

Jag vill verka för att sjukgymnasten skall våga ta plats och att sjukgymnasters unika kompetens i framtiden, ses som en viktig och självklar resurs i vården.

Jag vill också verka för en "modernisering" av avtal och ersättningssystem inom den privata sjukgymnastiken så att inte utveckling och nya behandlingsmetoder hindras av otidsenliga system.

Ledamot Karin Josefsson

 

Arbetsplats:Arena Motion &Rehab
Tel mobil 070 20 52 456

karin.josefsson@arenamotion.se

Jag arbetar som privat fysioterapeut/sjukgymnast sedan 1997 och sedan 2010 på LOF efter att ha köpt en etablering. Jag äger och driver Arena Motion & Rehab och arbetar i styrelsen för Stockholms Privata Fysioterapeuter med frågor som rör vår kår som helhet och frågor som rör LOF i synnerhet. Jag är specialist inom Ortopedi, men väljer att tills vidare arbeta på LOF. 

Min målsättning är att påverka Landsting, politiker och allmänhet så att så många som möjligt får kännedom om vår kompetens.
Jag vill informera om våra kvalifikationer så att vi bättre kan utnyttjas som den resurs vi är i framtidens hälso- och sjukvård. Jag vill tydligare visa på hur vi står för kontinuitet och trygghet för patienterna och att våra insatser är kostnadseffektiva och av god kvalitet.

Ledamot Ann-Mari Lidström

 

Arbetsplats: Kungens Kurva Sjukgymnastik
Tel arbete 08 710 15 99
Tel mobil 070 825 64 35

am.lid@live.se

Jag är privatpraktiserande med samverkansavtal. Jag arbetar med smärta från rörelse- och stödjeorganen, OMT steg III, Idrottsmedicin steg II och akupunktur. Jag arbetar även aktivt inom Svenska handbollsförbundet med bl.a. utbildning samt ingår i SHF medicinska kommitté.

Jag vill verka för att privata sjukgymnasters stora kompetens kommer allmänheten till godo. Jag vill också få en inblick i Hälso- och Sjukvårdsnämndens struktur och lobba för fortsatt samarbete med oss privatpraktiserande sjukgymnaster.

Ledamot Lena Sjöström

 

Arbetsplats: Andningsgymnasterna CF AB
Tel arbete 070 413 413 1

lena.sjostrom@undal.se

Jag behandlar främst kroniker, multihandikappade och palliativa patienter som har slem- och andningsproblem.

Genom styrelsearbetet önskar jag driva ett positivare samarbete mellan anställda och egenföretagande sjukgymnaster. En enad kår blir en stark länk i vårdkedjan.

Ledamot Louise Sandberg

Arbetsplats: OM center - Ortoped Medicinskt Center
Scheelegatan 28, 112 28 Stockholm
Tel arbete 08 617 56 00

louise_sandberg@hotmail.com

Information uppdateras

Ledamot Magdalena Rosengren         

Arbetsplats: Lidingö Fysioterapi AB
Herserudsvägen 5, 4 tr, 181 50 Lidingö
Tel 08 731 66 50

magdalena@lidingofysioterapi.se

Sidan uppdateras

Ledamot Helena Käll Juhlin

Arbetsplats: Täby Rehab Center AB
Kemistvägen 1, 187 29 Täby
08-732 84 55

helena.kall.juhlin@rehab.se

         Bilden redigeras

Jag är specialist i fysisk aktivitet och idrottsmedicin.

Arbetar främst med skador inom rörelse och stödjeorganen. Patienter i alla åldrar men mycket barn och ungdomar.

Målet med mitt styrelsearbete är att förbättra kännedomen om den kompetens, kvalité och resurs vi besitter. Påverka landsting och politiker så att vården kan effektiviseras och optimeras.

Ledamot Anna Marinos

annab4@hotmail.com

Information uppdateras