Styrelse

Ledamöter i Fysioterapeuterna  Distrikt Stockholm - Kontaktinformation, klicka här

Ordförande
Hélène de Jounge Eurenius         helene@fysikrehab.se

Vice ordförande
Mikael Malmén                             mikael.malmen@mac.com

Kassör till lika firmatecknare
Agneta Malmström                       agnetamalmstrom04@gmail.com

Sekreterare
Caroline Söderström                     carolinesoderstrom@live.se

Förhandlingsråd
Thomas Airio                                 thomas.airio@sll.se
Rebecca Tronarp                          rebecca.tronarp@sll.se
Aina Blom.                                    aina.blom@sll.se

Distriktsråd
Hélène de Jounge Eurenius          helene@fysikrehab.se

Företagarrådet
Hélèn de Jounge Eurenius och Mikael Malmén

Mediagruppen
Mikael Malmén                               mikael.malmen@mac.com
Lena Sjöström                                lena.sjostrom@undal.se

Ledamot
Johanna Lindholm                          johanna.lindholm@sll.se

Studenterna
Adjungeras

Valberedning
Vill du eller någon du känner engagera sig i distriktsstyrelsen, hör gärna av dig till valbererdningen inför årsmötet!

Jeanette Franzell                          jeanette.franzell@gmail.com

Snezana Mirkovic-Kozak              mk.snezana@gmail.com

Revisor
Ingeborg Lönnquist