Styrelse – Fysioterapeuterna

Styrelse

Kontaktuppgifter och presentation av styrelsen i Distrikt Stockholm

Ordförande, Distriktsrådsledamot, Regionalt förhandlingsansvarig och mediagruppen

Rebecca Tronarp 

Arbetsplats: Södersjukhuset
E-post: stockholm@fysioterapeuterna.se eller rebecca.tronarp@regionstockholm.se

 
Jag arbetar med ortopedi inom akutsjukvården. Genom mitt engagemang i distriktsstyrelsen vill jag själv få en bättre förståelse för vilka påverkanskanaler som finns i de olika verksamheterna, hur man på bästa sätt kan arbeta med dessa och sprida kunskapen vidare till våra medlemmar. Detta så att vi tillsammans på bästa sätt kan driva vårt yrke framåt i den riktning vi vill!

Sekreterare och mediagruppen

Carolina Eriksson

Arbetsplats: Nacka Rehabcentrum
E-post: erikssoncarolina@yahoo.com

Jag arbetar som Fysioterapeut inom primärvårdsrehab på Nacka Rehabcentrum. Där träffar jag i huvudsak patienter med led-och muskelrelaterade besvär. Jag är även ergonom. Jag väljer att engagera mig fackligt då vi är starkare tillsammans när vi vill engagera oss i till exempel arbetsmiljöfrågor och ersättningsvillkor.

Kassör och firmatecknare

Snezana Mirkovic-Kozak

Arbetsplats: Stockholms Sjukhem, Vård- och Omsorgsboende
Tel arbete: 08-122 848 04
E-post: mk.snezana@gmail.com

Ledamot och regionalt förhandlingsansvarig
Thomas Airio

Arbetsplats: Sachsska barn- och ungdomssjukhuset
Tel mobil: 070 484 60 52
E-post: frad.stockholm@fysioterapeuterna.se elller thomas.airio@regionstockholm.se


Jag arbetar på Sachsska barn och ungdomssjukhuset på SÖS sedan 1999. Jag har varit aktiv i Sektionen för Habilitering och pediatrik sedan 2013. Jag tror att det är viktigt att knyta Fysioterapeuternas två ben (det fackliga benet och professionsbenet) närmare varandra. Jag tror att vi har mycket att lära av varandras sätt att leda och utveckla verksamheten för våra medlemmar.                                                               

Ledamot
Elin Pella Bergsell

Arbetsplats: Psykiatri Södra
Kontakt: pella.bergsell@gmail.com

Jag jobbar inom psykiatrin, Psykiatri södra, och har precis påbörjat specialisering i mental hälsa.Jag engagerar mig i distriktsstyrelsen då jag tycker fysioterapeutens roll behöver stärkas på många arbetsplatser. Jag vill se fler fysioterapeuter på ledande positioner och tycker att kåren behöver få högre status inom hälso- och sjukvården samt i samhället i stort.

Studentrepresentant

Adjungeras. Kallas till varje möte och deltager i mån av möjlighet.

Företagarrådet 

Karin Josefsson, Magdalena Rosengren och suppleant Anna Marinos. Samtliga från Stockholms Privata Fysioterapeuter.

Valberedning

Vill du eller någon du känner engagera sig i distriktsstyrelsen, hör gärna av dig till valbererdningen inför årsmötet!

Aina Blom, Sammankallande
aina.blom@sll.se

Johanna Thuresson
johanna.thuresson@sll.se

Verksamhetsrevisor

Mikael Malmén