Styrelse

Ny styrelse vald vid Årsmötet 4 december 2017 och enlig valberedningens förslag. Konstituering vid möte 18 december 2017.

Ledamöter i Fysioterapeuterna  Distrikt Stockholm - Kontaktinformation, klicka här

Ordförande                       

Hélène de Jounge Eurenius         helene@fysikrehab.se

Vice ordförande 

Mikael Malmén                             mikael.malmen@mac.com

Kassör till lika firmatecknare

Agneta Malmström                        agnetamalmstrom04@gmail.com

Sekreterare

Caroline Söderström                     carolinesoderstrom@live.se

Förhandlingsråd

Aina Blom                                      aina.blom@sll.se

Äldregruppen

Elisabeth Rehn                              elisabeth.rehn@yahoo.com

Företagarrådet

Hélèn de Jounge Eurenius och Mikael Malmén

Mediagruppen

Mikael Malmén

Lena Sjöström                                lena.sjostrom@undal.se

Studenterna

Adjungeras

Valberedning

Jeanette Franzell och Snezana Mirkovic-Kozak

Revisor

Ingeborg Lönnquist