Styrelse

Ledamöter i Fysioterapeuterna  Distrikt Stockholm 

Ordförande

Lisa Svernby (fd Svedestedt)          stockholm@fysioterapeuterna.se

Vice ordförande
Ej utsedd

Kassör till lika firmatecknare
Snezana Mirkovic-Kozak                mk.snezana@gmail.com      

Sekreterare
Aina Blom                                       aina.blom@sll.se

Förhandlingsråd
Thomas Airio                                   thomas.airio@sll.se
Rebecca Tronarp                             rebecca.tronarp@sll.se
Aina Blom.                                       aina.blom@sll.se

Distriktsrådsledamot
Lisa Svedestedt                               lisa.svedestedt@gmail.com      

Företagarrådet 

Karin Josefsson, Magdalena Rosengren och suppleant Anna Marinos. Samtliga från Stockholms Privata Fysioterapeuter.

Mediagruppen
Rebecca Tronarp                            rebecca.tronarp@sll.se
Lena Sjöström                                 lena.sjostrom@undal.s

Ledamot
Johanna Thuresson                        johanna.thuresson@sll.se          

Studenterna
Adjungeras

Valberedning
Vill du eller någon du känner engagera sig i distriktsstyrelsen, hör gärna av dig till valbererdningen inför årsmötet!

Elisabeth Rehn, sammankallande elisabeth.rehn@yahoo.com

Jeanette Franzell                          jeanette.franzell@gmail.com

Verksamhetsrevisor

Mikael Malmén